Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Еко Бизнес
216
com_content.article
(1 глас, оценка 5.00 от 5)
ЕКОХИМСНАБ ООД – европейски стандарти за качество, когато става дума за справянето с опасни отпадъци5.00 от 50 от общо 1 гласували.


ЕКОХИМСНАБ ООД – европейски стандарти за качество, когато става дума за справянето с опасни отпадъци

ЕКОХИМСНАБ ООД що за фирма е това? Да поставим нещата така – имате ли проблеми по справянето с нивата на опасните отпадъци генерирани от вашата фирмена дейност!? Искате ли да се справите с този въпрос професионално, бързо, качествено и най-вече спазвайки всички Европейски стандарти за целта, защото фирмата ви е реномирана!? Ето това е ЕКОХИМСНАБ ООД – вашият надежден гарант за качество, когато става въпрос за опасни отпадъци! Компанията работи по всички съвременни стандарти за качество изведени в Европа и то от години. Когато говорим за опасен отпадък – говорим за силно потенциална опасност от замърсяването на околната ни среда. Със сегашните темпове на растеж на генериране на опасните отпадъци в Европа и не само, екологичната опасност за водите, въздуха и почвите е в код червено. Все повече нарастват нивата на домакинския опасен отпадък и на този от индустриалната дейност, от общественото обслужване и прочие. Навярно си мислите, че това не ви засяга – но помислете пак, когато започнете да цъкате с език, колко е мръсен въздуха в столицата да речем. Ролята на фирмите занимаващи се с опасни отпадъци е именно това – да се справят по най-екологичния, рентабилен и безопасен за хората и средата им начин в бранша. Относно гаранциите за качествена работа на ЕКОХИМСНАБ ООД, можете да сте спокойни. Те се дават от множеството им доволни клиенти, които са намерили решение на грандиозните си проблеми с опасните отпадъци, благодарение на фирмата.

Справянето с нивата на опасните отпадъци у нас по мерките на всички Евро стандарти за качество на работа

Лидерството в даден бранш не се постига лесно. Когато говорим за сферата на опасните отпадъци, нещата придобиват грандиозни размери. Много малко фирми имат капацитета да изградят модерни депа за съхранение на отпадъците от опасен тип. Често в тях липсват системи за мониторинг по замърсяването на почвите и въздуха, както и водите в района на депото. Инсталациите за изгаряне, оползотворяване или реновиране на опасни отпадъци у нас често са изостанали технологично и нямат капаците на рентабилните и модерни инсталации в развита Европа – Германия, Австрия, Румъния дори. Работата по всички строги европейски правила за качество в бранша – отказа много фирми в сферата и ги накара да се преориентират. Но, ЕКОХИМСНАБ ООД продължи да се развива, да трупа опит, да следва пътят на Евро нормите и да инвестира в своето развитие и модернизация на базите, на кадрите и на техниката. Затова остана предпочитан партньор на много фирми у нас и най-вече на индустриалните производства, които генерират обемни нива от опасни отпадъци.

Европейските стандарти за качествено транспортиране, събиране, депониране, унищожаване, оползотворяване и прочие на опасни отпадъци – следват базовите правила заложени в международните рамки на Базелската конвенция. Познаването на документите и текстовете на конвенцията, както и тези на Евро директивите – позволява на ЕКОХИМСНАБ ЕООД да работи изключително качествено и рентабилно. За да се предпазите от законови нарушения по опаковането в специални съдове на различни типове опасни отпадъци. Да избегнете санкциите по складирането и съхранението на място в предприятието ви на видове опасни отпадъци. Да избегнете транспортирането им в неподходящи превозни средства, без нужната маркировка и безопасност. Изберете компания за опасни отпадъци, която много добре знае, как да се справи с вашите опасни отпадъци? Къде да ги депонира? Как да ги транспортира? Да ги изнесе към инсталации в Австрия или Германия за унищожение или рециклиране. Да оформи нужната документация. Да притежава разрешителните за всяка своя дейност от местните регулативни органи. Просто казано изберете фирма за опасни отпадъци с професионално портфолио на работа. И това несъмнено е  ЕКОХИМСНАБ ЕООД!

Базите на фирмата са разположение в три ключови локации у нас. Депа за съхранение и последваща обработка на опасни отпадъци компанията притежава на територията на градове, като Девня, Силистра и Велико Търново. Извозването на вашият опасен отпадък от всяка точка на страната е възможно, както неговото подходящо опаковане и съхранение в специални съдове осигурени от компанията. Можете да разчитате и на ефективен износ на опасните ви отпадъци до инсталации за екологичното им оползотворяване или унищожение в Европа. Бъдете лидери в бизнеса си и не позволявайте опасните отпадъци от производството или дейността ви да ви пречат на това – изберете надеждните професионалисти в лицето на  ЕКОХИМСНАБ ЕООД, които ще ви помогнат умно да управлявате нивата на генерираните опасни отпадъци от ваша страна!

210
com_content.article
(1 глас, оценка 5.00 от 5)
Премахване на сгради – регулация, общи правила и похвати5.00 от 50 от общо 1 гласували.


Премахване на сгради – регулация, общи правила и похвати

Когато стане въпрос за премахване на сгради има установени законови рамки и правила по въпроса. Дори и законен един строеж, може да се наложи да бъде премахнат и разрушен. Причините може да много – икономически, градоустройствени, финансови и прочие. На практика строежите и сградите, били те нови, стари, опасни или безопасни се премахват на два принципа – по доброволно съгласие на собственика или поради издадена законова разпоредба принудително. При подобни ситуации на принудително разрушаване е добре да се потърси рентабилна фирма, която да е наясно с правилата и да извърши качествено работата си. ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ има опит в подобни случаи и може адекватно да реагира на момента. Принудителното премахване и разрушаване на сграда, може да се иниицира от местната община, поради много влошено състояние на имота  и опасността от инциденти за гражданите.
Събарянето или разрушаването на дадени сгради по доброволно съгласие на частни лица или юредически фирми и учреждения – може да се налага поради разнообразни причини. Така например собствениците могат да се нуждаят от освобождаването на пространство за извършването на нов строеж, като разрушат старите си непотребни сгради. Евентуално земята може да им трябва и за други цели. Много е важно да се оцени факта, че премахването на сгради е опасно начинание и трябва да се изпълнят всички предписани за целта стъпки в закона.
Събаряне на сгради – случаите, когато това се инициира от общината или от собственик
Ще разгледаме двата основни случая, когато сградата се разрушава поради съображения на местната община и когато инициативат е поета от гражданин-собственик или юридическо лице. Закона за устройството на територията урежда правилата, по които една сграда може да бъде принудително съборена. Лицето наложило това разрушение обикновено е кмета на самата община и причините са опасност на сградата за обществото, опасности от срутване, хигиенен риск или риск от пожар например. Преди да се пристъпи към фактическо премахване на сгради по принуда, винаги се търсят предшестващи решения за заздравяването на обекта. Компанията ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ е опитен партньор в подобни ситуации! При сгради обозначени за разрушение с размери над сто квадратни метра е нужно да се изготви План за управлението и извозването на строителния отпадък.
Когато имаме налице случаи, в които собствениците искат премахване на сгради, които вече не са им нужни – наложително е да се уведоми по административен път местната община. В уведомлението трябва да се изложат сроковете за събарянето на самата сграда и рентабилните причини за самото събаряне. Тук изрично е нужно да се представят документи за собствеността над обекта и ако собствениците са повече от един – всеки от тях дава писменото си съгласие. Плана за безопасността и здравето на работниците по премахване на сгради и обществото е нужен да се изготви от фирмата наета за целта. Понеже е нужен и договор, с който ще се осигури законно извозване до сметище, на отпадъците от разрушаването – по-добре е да наемете професионална фирма комбинараща двете дейности своевременно. Когато вече сградата е съборена и площадката почистена е нужно физическите или юредически лица да уведомят отново общината, която ще им издаде Протокол, след оглед на мястото. Този Протокол обявява премахването на сградата и собственика й е освободен от плащането на данъци и такси от местен характер.
Като цяло премахване на сгради е една сравнително добре регулирана и лесна за изпълнение процедура, стига да наемете точните професионалисти за целта. Затова изберете ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ и бъдете спокойни за разрушаването на вашите сгради!

202
com_content.article
(2 гласа, оценка 5.00 от 5)
ЕКОХИМСНАБ ЕООД – вашия надежден партньор при справянето с опасните отпадъци5.00 от 50 от общо 2 гласували.


ЕКОХИМСНАБ ЕООД – вашия надежден партньор при справянето с опасните отпадъци

ЕКОХИМСНАБ ЕООД е компания занимаваща се с транспортирането, депонирането и последващата обработка на опасни отпадъци. Фирмата има утвърдени партньори на българския пазар и адекватно може да предложи услугите си на фирми, които имат нужда от това да се справят с опасните си отпадъци. Като един надежден партньор фирмата е законно оперираща в страната и предлага надеждно транспортиране на опасни отпадъци за последващата им обработка в чужбина. Реално погледнато днес опасните отпадъци генерирани от фирмите и домакинствата са много повече от количествата генерирани в миналото. Затова адекватното решение на въпроса е именно наемането на рентабилен партньор, който има професионализма да се справи с въпроса. В последните години, след като България намери своето място в Европа и стана член на Европейския съюз, нишата на опасните отпадъци и фирмите занимаващи се с дейността претърпя значително развитие. ЕКОХИМСНАБ ЕООД е сред първите пионери в бранша, които наложиха безкомпромисно качество на работа. Така можете да сте напълно сигурни, че транспорта, опаковането, депонирането, износа и последващата процедура по оползотворяване, чрез различни методи – се извършва за вас напълно законосъобразно, по наредбите на Закона за третирането на опасните отпадъци у нас и в Европейския съюз.
ЕКОХИМСНАБ ЕООД има изградени модерни бази за депониране, обработка и транспорт на опасни отпадъци в три локации у нас. Те се намират до ключови градове, като Девня, Велико Търново и Силистра. Техниката на фирмата е напълно съвременна с модерна технологична база, инсталации от висок клас и високо квалифицирани професионални кадри съответно. Посредством лавинообразните процеси по глобално свръх потребление, днес околната среда на човека е поставена под силна заплаха. Тук ролята на лидерите в бранша по справянето с опасните отпадъци, като ЕКОХИМСНАБ ЕООД е определяща. Този бизнес не е за всеки, а само за професионалисти, които си разбират от работата. Закона много ясно и категорично определя, как точно различните видове опасни отпадъци, трябва да бъдат транспортирани, съхранявани, превозвани в страни от Европа за оползотворяване и унищожаване. Всяка фирма занимаваща се легално с опасни отпадъци трябва да има валидна регистрация в Министерството на Околната среда и водите, да има разрешителни на местно ниво от структурите на РИОСВ и да познава напълно нормативните актове, както в България, така и в Европа, и Конвенцията от Базел.
ЕКОХИМСНАБ ЕООД е точния партньор, който е надежден, легален, модерен и професионален. За своите фирмени клиенти компанията предлага надеждното решение, което ще им спести санкции, хвърлянето на излишни средства и най-вече ще им помогне адекватно да се справят с опасните си отпадъци, които са генерирали. С годините натрупан опит фирмената тайна на ЕКОХИМСНАБ ЕООД е само една – пълна гаранция и удовлетвореност за нуждите на клиентите. Единствено доволните клиенти са тези, които гарантират за лидерската позиция на една компания, а доволните от работата на ЕКОХИМСНАБ ЕООД са много. Техните отзиви са най-ценното, което показва, че фирмата се развива и в 21 век предлага надеждното решение за справянето с опасните отпадъци. Безкомпромисни относно качество, относно бързината на реакция и обслужването, относно спазването на законите, както и относно транспорта, депонирането и последващата обработка на вашите опасни отпадъци. Това са ЕКОХИМСНАБ ЕООД – надежден партньор, който ще потърсите отново, защото сте удовлетворени от работата му!

213
com_content.article
(1 глас, оценка 5.00 от 5)
Съоръжения за изгаряне на опасни отпадъци – пещи и инсинератори5.00 от 50 от общо 1 гласували.


Съоръжения за изгаряне на опасни отпадъци – пещи и инсинератори

Какви са съоръженията за изгаряне на опасни отпадъци, защо са нужни, по какви технологии работят и какъв мониторинг се извършва върху самия процес? Доста въпроси, чиито отговори търсят едни от най-големите генератори на опасни отпадъци като цяло – промишлените предприятия. У нас изграждането на съвременни и ефективни съоръжения за изгарянето и обезвреждането на опасни отпадъци има, но пълният им потенциал за овладяване на генерираните опасни отпадъци не е достигнат изцяло. Процеса по изгарянето на опасните отпадъци и битовите такива се нарича инсинерация. Този процес не е изолиран сам по себе си, а е част от цялостна система за управлението и третирането на отпадъците. Чрез изгаряне могат да се третират широка гама от разнообразни опасни отпадъци и не само. Екологичните параметри на този процес все повече се подобряват, а той става все по-изгоден икономически.

Изгаряне на опасни отпадъци – видове съоръжения и цели на процеса

Основните цели за изгарянето на опасни отпадъци или битови такива са: намаляването и редукцията на техните обеми, освен това улавянето и унищожението в тях на опасни и вредни компоненти. Посредством процесите по изгарянето на отпадъците има възможност за оползотворяването на извлечени от тях суровини и  възстановяването на значителна част енергия от процеса по изгаряне. Обикновено в инсталациите за изгаряне на отпадък влиза хетерогенен поток от отпадъци. Те са смес от вода, органични и неорганични съединения, също метали. При процеса на фактическото изгаряне се отделят димни газове и именно те са основния източник на енергия под формата на топлина. Понякога, когато изгаряните отпадъци са достатъчно калорични и има достатъчни количества кислород – се достига до верижна термо реакция, при която за процеса на изгаряне не е необходимо да се добавят допълнителни горива.

Различните видове опасни отпадъци и битови такива се третират, чрез различни технологии за изгарянето им. Така например утайките получени в следствие на пречиствателни процеси в отпадните води се изгарят в пещи на ротационен принцип. Те могат да се изгарят и в инсинератори на етажи или в слой с флуид. Този тип утайки се изгарят и в съвместни инсталации за изгаряне на отпадъци, като решетъчни, въглищни топлоцентрали и др. При самото изгаряне се налага добавянето на допълнителни горивни материали, поради високото влагосъдържание на тези отпадъчни утайки. Опасните отпадъци и тези от болничните заведения се изгарят на принципа на пещи с ротация. Те обаче могат да бъдат изгаряни и в решетъчни инсинератори. Твърдите отпадъци от бита се изгарят в инсталации със слой от флуид или в инсинератори с решетки.

По своята същност инсинераторите с флуид често са идеални за фино разделените отпадъци. Идеални са за гориво добито от отпадъчни материали или получени утайки от пречистване на води. В слоя с флуид или течност се извършват процесите на изсушаване, изпарение, горене след възпламеняване. При този тип инсталация трябва предварително опасните отпадъци и битовите да бъдат сортирани и натрошени фино. Инсталациите от този тип са значително оскъпени и финансово неизгодни. Инсталациите за изгаряне на отпадъци с решетка и инсинератор се използват масово за смесен битов отпадък, също така отпадък от медицински характер,  отпадък от индустрията с неопасен характер. Чрез решетката се разпределя въздуха в горивната камера за по-добро и пълно изгаряне. Получава се дънна пепел, която може да се обезвреди, ако има опасни отпадъци или повторно да се изгори ако няма. Най-широко за изгарянето на опасни отпадъци се използват ротационните пещи. Те служат за изгаряне на почти всички видове отпадъци, при различни температури. За опасни отпадъци температурата е над 1000 градуса поне!

Съоръженията за изгаряне на опасни отпадъци или отпадъци от битов тип, както и от медицински тип са важна част от процесите по правилно управление на отпадъците. Благодарение на тях значителна част от генерирания отпадък с опасен или неопасен характер се обезврежда, унищожава или оползотворява!

Затова ползвайте фирми за опасни отпадъци който работят с такива съоръжения.

 

 

209
com_content.article
(4 гласа, оценка 5.00 от 5)
ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ – вашия надежден партньор за събарянето на сгради и извозването на строителни отпадъци!5.00 от 50 от общо 4 гласували.


ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ – вашия надежден партньор за събарянето на сгради и извозването на строителни отпадъци!

ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД е вашият надежден партньор в бизнеса. Когато имате нужда от професионална подкрепа и услуга, относно въпроси свързани със събарянето на сгради, тяхното разрушаване, специализираните изкопни работи за различни проекти – квалифицираните лица заети във фирмата са на ваше разположение! Освен това при случаи свързани с разрушаването на стоманено - бетонни конструкции, тяхното адекватно премахване и извозване на остатъчните отпадни строителни отпадъци, се възползвайте от услугите на фирмата за фирми и частни лица. Спектъра на дейности, които се предлагат на вниманието на клиентите е много широк, така че максимално да обхване всички нужди в бранша и то на едно високо професионално ниво с максимална степен на безопасност!
ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ – малко повече за фирмата, нейните дейности, капацитет и възможности
Седалището на фирма ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ е разположено в рамките на град Силистра. Компанията се е наложила, като професионален, адекватен и надежден партньор на множество фирми през годините. Опита им в сферата на строителните работи свързани с премахването и взривяването на сгради е огромен. Поради тази причина са все по-търсени и клиентите остават с добро впечатление за услугите им. Поставянето на цели за екипа на ХИДРОСТРОЙ е основната движеща сила, която ги мотивира да стават все по-добри в бранша си. Компанията разполага с изключително квалифицирана и надеждна работна ръка. Цялата необходима и модерна съвременна техника, която притежават им позволява да извършват зададените им задачи бързо и ефективно.
От какви услуги можете да се възползвате, когато се свържете с ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ? Независимо дали са ви необходими изкопни работи на земни маси, за да изкопаете основи за строежи. Дали имате нужда от почистване на строителната площадка и адекватно извозване на отпадните земни биомаси или строителен отпадък. Дали ви се налага събаряне, взривяване, разрушаване на сгради и техния демонтаж. ХИДРОСТРОЙ е вашият партньор в бизнеса, който ще извърши възложената му работа бързо, професионално, адекватно и по законово установените правила и нормативни документи. Една рентабилна и уважаваща себе си компания, работеща в този бранш, би трябвало да има и съответната модерна техника. ХИДРОСТРОЙ разполага с широка гама от нови и функционални машини, за направата на изкопи, за разрушение на сгради и за извозване на товари.
Машините, като фадроми, камиони, багери с гребла и ножици са налични в работния им автопарк. Имат капацитета да извозват тежкотоварна строителна техника с влекач и тежкотоварно ремарке. Независимо дали сега строите даден обект или се налага неговото разрушение, ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ са вашият надежден избор. Не само взривяването и разрушението на сгради влизат в професионалното им портфолио, но и превозването на специализирани товари, като строителни материали (пясък, филц, дървени материали, стъклария, строителна техника и други). Когато реномето на една фирма е високо, както е при ХИДРОСТРОЙ, за това изключително добре говорят завършените им обекти и хилядите доволни клиенти. Фирмата е изпълнител на болничния комплекс в Силистра, където е участвала за ансамбъл от седемнадесет сгради. Освен това комплекси от сгради са изпълнени от компанията в градовете Търговище, Враца, областите Тервел и Тутракан. Язовирното корито при село Цар Калоян е изградено от ХИДРОСТРОЙ. С годините работа професионализмът на екипа става все по-голям, а наличната техника все по-модерна и адекватна, за да се извършват качествено предложените услуги.
Вашият надежден партньор в строителната сфера на дейност е ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ! Можете да бъдете напълно убедени, че те ще дойдат на място да оценят вашия обект, да ви направят оферта и много бързо, ефективно и професионално да си свършат работата. Затова изберете тях!

199
com_content.article
(6 гласа, оценка 4.67 от 5)
Екохимснаб - лидерът в България в областта на дейностите свързани с опасни отпадъци4.67 от 50 от общо 6 гласували.


Екохимснаб - лидерът в България в областта на дейностите свързани с опасни отпадъци

 Екохимснаб ЕООД се нарежда сред фирмите с най-голяма надеждност, занимаващите се с обезвреждането, транспортирането, депонирането и въобще справянето с опасните отпадъци у нас. Фирмата е утвърден специалист в областта на индустрията за опасни отпадъци и има изградени модерни бази отговарящи на всички европейски и български стандарти за безопасност. Базите за депониране, транспорт, обезвреждане и складиране на опасен тип отпадък на Екохимснаб са разположени в градовете Силистра, Велико Търново и Девня на територията на България.
Пътят до лидерската позиция на Екохимснаб в бранша
Реално погледнато до днешна дата в страната ни има множество фирми занимаващи се с преработката, събирането и депонирането на опасни отпадъци. Специализираните фирми в тази сфера постоянно нарастват, като бройка, но малцина са тези, чието качество е безкомпромисно. В хода на редицата промени в закона за опасните отпадъци и спазването на всички директиви в това отношение спуснати от Европейския съюз, на българския пазар се откроиха фирма с лидерски позиции в областта на справянето с опасните отпадъци в България.
Именно тези благонадеждни и рентабилни фирми допринесоха за по-ясното бъдеще и изграждането на ясна стратегия, точно как да се развива индустрията с опасни отпадъци у нас. Те с примера си, си извоюваха позицията на водещи предприятия в този така тежък за управление бранш. В него се изисква стриктно спазване на определени норми и правила, законовата рамка ясно е определила видовете лицензи, разрешителни, процедурите по депониране, обезвреждане и транспорт. В интерес на истината във всеки един бранш съществуват фирми-двигатели, чийто дейност спомага цялостната индустрия в бранша. Така се обособяват професионално обучени работнически кадри, създава се база от модерно, съвременно и ефикасно технологично оборудване.
Именно с отговорното си, адекватно и навременно поведени в индустрията за опасни отпадъци в България, Екохимснаб достигна до лидерската позиция в областта. Компанията даде пример за съвестно и добро отношение към законите в страната, към личната отговорност за справянето с екологичните проблеми свързани с опасните отпадъци и обезвреждането им. Фирмите за опасни отпадъци са важен сегмент от обществената структура, особено в днешното консуматорско общество, бълващо тонове опасни отпадъци дневно. Те до голяма степен облекчават родните предприятие при проблемите им с генерирането на опасни отпадъци, като ги освобождават от тях подобаващо и законосъобразно. Така бизнес средата у нас се подобрява значително и следва редица други Европейски държави.
Екохимснаб работи ежеминутно за своя успех в бизнеса. Като компания тя е основана на традицията и доверието между служители, клиенти и управляващи. Квалификацията на служители на фирмата постоянно се градира, а модернизацията на базите в страната следва добрия пример на утвърдили се  в бранша Европейски страни, като Германия, Австрия и други. Напълно лицензирана, законосъобразна и качествена дейност, от компания имаща всички разрешителни за работа с различни видове опасни отпадъци, сред които и азбест. Оформянето документално на извозването, депонирането и обезопасяването на опасните отпадъци е гарантирано за клиентите.
Екохимснаб е модерната, рентабилна и качествена българска фирма за опасни отпадъци. Тя обслужва клиенти от цялата страна и максимално улеснява задължението им да се справят с генерираните от тях опасни отпадъци по напълно законен и ефективен начин. Професионализмът е, това което най-добре би описало подобен лидер в бранша.

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!