Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Еко Бизнес
210
com_content.article
(1 глас, оценка 5.00 от 5)
Премахване на сгради – регулация, общи правила и похвати5.00 от 50 от общо 1 гласували.


Премахване на сгради – регулация, общи правила и похвати

Когато стане въпрос за премахване на сгради има установени законови рамки и правила по въпроса. Дори и законен един строеж, може да се наложи да бъде премахнат и разрушен. Причините може да много – икономически, градоустройствени, финансови и прочие. На практика строежите и сградите, били те нови, стари, опасни или безопасни се премахват на два принципа – по доброволно съгласие на собственика или поради издадена законова разпоредба принудително. При подобни ситуации на принудително разрушаване е добре да се потърси рентабилна фирма, която да е наясно с правилата и да извърши качествено работата си. ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ има опит в подобни случаи и може адекватно да реагира на момента. Принудителното премахване и разрушаване на сграда, може да се иниицира от местната община, поради много влошено състояние на имота  и опасността от инциденти за гражданите.
Събарянето или разрушаването на дадени сгради по доброволно съгласие на частни лица или юредически фирми и учреждения – може да се налага поради разнообразни причини. Така например собствениците могат да се нуждаят от освобождаването на пространство за извършването на нов строеж, като разрушат старите си непотребни сгради. Евентуално земята може да им трябва и за други цели. Много е важно да се оцени факта, че премахването на сгради е опасно начинание и трябва да се изпълнят всички предписани за целта стъпки в закона.
Събаряне на сгради – случаите, когато това се инициира от общината или от собственик
Ще разгледаме двата основни случая, когато сградата се разрушава поради съображения на местната община и когато инициативат е поета от гражданин-собственик или юридическо лице. Закона за устройството на територията урежда правилата, по които една сграда може да бъде принудително съборена. Лицето наложило това разрушение обикновено е кмета на самата община и причините са опасност на сградата за обществото, опасности от срутване, хигиенен риск или риск от пожар например. Преди да се пристъпи към фактическо премахване на сгради по принуда, винаги се търсят предшестващи решения за заздравяването на обекта. Компанията ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ е опитен партньор в подобни ситуации! При сгради обозначени за разрушение с размери над сто квадратни метра е нужно да се изготви План за управлението и извозването на строителния отпадък.
Когато имаме налице случаи, в които собствениците искат премахване на сгради, които вече не са им нужни – наложително е да се уведоми по административен път местната община. В уведомлението трябва да се изложат сроковете за събарянето на самата сграда и рентабилните причини за самото събаряне. Тук изрично е нужно да се представят документи за собствеността над обекта и ако собствениците са повече от един – всеки от тях дава писменото си съгласие. Плана за безопасността и здравето на работниците по премахване на сгради и обществото е нужен да се изготви от фирмата наета за целта. Понеже е нужен и договор, с който ще се осигури законно извозване до сметище, на отпадъците от разрушаването – по-добре е да наемете професионална фирма комбинараща двете дейности своевременно. Когато вече сградата е съборена и площадката почистена е нужно физическите или юредически лица да уведомят отново общината, която ще им издаде Протокол, след оглед на мястото. Този Протокол обявява премахването на сградата и собственика й е освободен от плащането на данъци и такси от местен характер.
Като цяло премахване на сгради е една сравнително добре регулирана и лесна за изпълнение процедура, стига да наемете точните професионалисти за целта. Затова изберете ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ и бъдете спокойни за разрушаването на вашите сгради!

202
com_content.article
(2 гласа, оценка 5.00 от 5)
ЕКОХИМСНАБ ЕООД – вашия надежден партньор при справянето с опасните отпадъци5.00 от 50 от общо 2 гласували.


ЕКОХИМСНАБ ЕООД – вашия надежден партньор при справянето с опасните отпадъци

ЕКОХИМСНАБ ЕООД е компания занимаваща се с транспортирането, депонирането и последващата обработка на опасни отпадъци. Фирмата има утвърдени партньори на българския пазар и адекватно може да предложи услугите си на фирми, които имат нужда от това да се справят с опасните си отпадъци. Като един надежден партньор фирмата е законно оперираща в страната и предлага надеждно транспортиране на опасни отпадъци за последващата им обработка в чужбина. Реално погледнато днес опасните отпадъци генерирани от фирмите и домакинствата са много повече от количествата генерирани в миналото. Затова адекватното решение на въпроса е именно наемането на рентабилен партньор, който има професионализма да се справи с въпроса. В последните години, след като България намери своето място в Европа и стана член на Европейския съюз, нишата на опасните отпадъци и фирмите занимаващи се с дейността претърпя значително развитие. ЕКОХИМСНАБ ЕООД е сред първите пионери в бранша, които наложиха безкомпромисно качество на работа. Така можете да сте напълно сигурни, че транспорта, опаковането, депонирането, износа и последващата процедура по оползотворяване, чрез различни методи – се извършва за вас напълно законосъобразно, по наредбите на Закона за третирането на опасните отпадъци у нас и в Европейския съюз.
ЕКОХИМСНАБ ЕООД има изградени модерни бази за депониране, обработка и транспорт на опасни отпадъци в три локации у нас. Те се намират до ключови градове, като Девня, Велико Търново и Силистра. Техниката на фирмата е напълно съвременна с модерна технологична база, инсталации от висок клас и високо квалифицирани професионални кадри съответно. Посредством лавинообразните процеси по глобално свръх потребление, днес околната среда на човека е поставена под силна заплаха. Тук ролята на лидерите в бранша по справянето с опасните отпадъци, като ЕКОХИМСНАБ ЕООД е определяща. Този бизнес не е за всеки, а само за професионалисти, които си разбират от работата. Закона много ясно и категорично определя, как точно различните видове опасни отпадъци, трябва да бъдат транспортирани, съхранявани, превозвани в страни от Европа за оползотворяване и унищожаване. Всяка фирма занимаваща се легално с опасни отпадъци трябва да има валидна регистрация в Министерството на Околната среда и водите, да има разрешителни на местно ниво от структурите на РИОСВ и да познава напълно нормативните актове, както в България, така и в Европа, и Конвенцията от Базел.
ЕКОХИМСНАБ ЕООД е точния партньор, който е надежден, легален, модерен и професионален. За своите фирмени клиенти компанията предлага надеждното решение, което ще им спести санкции, хвърлянето на излишни средства и най-вече ще им помогне адекватно да се справят с опасните си отпадъци, които са генерирали. С годините натрупан опит фирмената тайна на ЕКОХИМСНАБ ЕООД е само една – пълна гаранция и удовлетвореност за нуждите на клиентите. Единствено доволните клиенти са тези, които гарантират за лидерската позиция на една компания, а доволните от работата на ЕКОХИМСНАБ ЕООД са много. Техните отзиви са най-ценното, което показва, че фирмата се развива и в 21 век предлага надеждното решение за справянето с опасните отпадъци. Безкомпромисни относно качество, относно бързината на реакция и обслужването, относно спазването на законите, както и относно транспорта, депонирането и последващата обработка на вашите опасни отпадъци. Това са ЕКОХИМСНАБ ЕООД – надежден партньор, който ще потърсите отново, защото сте удовлетворени от работата му!

195
com_content.article
(2 гласа, оценка 5.00 от 5)
Фирми за опасни отпадъци в България5.00 от 50 от общо 2 гласували.


Фирми за опасни отпадъци в България

 

 

В България често хората обичат да твърдят, че сме крайно изостанали, че нищо тук не е както трябва и че дори голяма част от промишлената дейност в страната е неправомерно извършвана и създаваща опасни условия за живот. Да, обаче не е точно така. Точно когато става дума за опасна икономическа дейност, а тя често се свързва с промишленост и оставащи след нея опасни отпадъци, можем да бъде горди, защото у нас, на територията на България, не просто са налични фирми за опасни отпадъци, но те са изключително качествени, отговорни, а и вече доста популярни. Популярни, за щастие, не са чак толкова заради факта, че в страната ни се създават множество условия за опасни отпадъци, ами защото вършат работата си изключително отговорно и съобразно нормативните изисквания, които изисквания са не само на национално ниво, но и на международно.

Ако се занимавате с промишлената дейност или ако имате опасение, че отпадъците, които сте причинили от битовата си дейност, са по-скоро опасни отпадъци, можете да се обърнете към родните фирми за опасни отпадъци, без да се притеснявате, че ще ви подведат или че ще ви вземат много пари, или пък че няма да се справят. Напротив – след щателна проверка на Министерството на водите и околната среда наличните у нас – с официална регистрация и взет лиценз за упражняване на дейността – фирми за опасни отпадъци са в изрядна правососпособност, а клиентите им – и редовните, и инцидентните – изказват задоволство от предоставените услуги, от професионализма, с който се подхожда при всеки индивидуален случай, от крайната цена, от разбирането и високата скорост на действие. А последното, между другото, съвсем не е фактор за подценяване. Защото когато говорим за опасни отпадъци, които имат нужда от преработка, за да се унищожи или поне значително намали вредното им въздействие върху околната среда и човешкото здраве, тоест когато говорим за обезвреждане на опасни отпадъци, бързината е от особено значение.

За да намерите подходяща и надеждна фирма за опасни отпадъци в страната, можете за най-лесно, да се разровите из интернет. Повечето фирми за опасни отпадъци са модерни и напредничави, затова те винаги имат официален корпоративен сайт с цялата нужна и подробна информация за дейността, с която се занимават, за предлаганите услуги, за цените, за връзка и контакти и т.н.

При всички случаи не подценявайте българските фирми за опасни отпадъци. Те могат да ви помогнат навременно и ефикасно, а благодарение на тази помощ вие няма да навредите по никакъв начин на околните и околната среда.

209
com_content.article
(4 гласа, оценка 5.00 от 5)
ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ – вашия надежден партньор за събарянето на сгради и извозването на строителни отпадъци!5.00 от 50 от общо 4 гласували.


ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ – вашия надежден партньор за събарянето на сгради и извозването на строителни отпадъци!

ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД е вашият надежден партньор в бизнеса. Когато имате нужда от професионална подкрепа и услуга, относно въпроси свързани със събарянето на сгради, тяхното разрушаване, специализираните изкопни работи за различни проекти – квалифицираните лица заети във фирмата са на ваше разположение! Освен това при случаи свързани с разрушаването на стоманено - бетонни конструкции, тяхното адекватно премахване и извозване на остатъчните отпадни строителни отпадъци, се възползвайте от услугите на фирмата за фирми и частни лица. Спектъра на дейности, които се предлагат на вниманието на клиентите е много широк, така че максимално да обхване всички нужди в бранша и то на едно високо професионално ниво с максимална степен на безопасност!
ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ – малко повече за фирмата, нейните дейности, капацитет и възможности
Седалището на фирма ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ е разположено в рамките на град Силистра. Компанията се е наложила, като професионален, адекватен и надежден партньор на множество фирми през годините. Опита им в сферата на строителните работи свързани с премахването и взривяването на сгради е огромен. Поради тази причина са все по-търсени и клиентите остават с добро впечатление за услугите им. Поставянето на цели за екипа на ХИДРОСТРОЙ е основната движеща сила, която ги мотивира да стават все по-добри в бранша си. Компанията разполага с изключително квалифицирана и надеждна работна ръка. Цялата необходима и модерна съвременна техника, която притежават им позволява да извършват зададените им задачи бързо и ефективно.
От какви услуги можете да се възползвате, когато се свържете с ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ? Независимо дали са ви необходими изкопни работи на земни маси, за да изкопаете основи за строежи. Дали имате нужда от почистване на строителната площадка и адекватно извозване на отпадните земни биомаси или строителен отпадък. Дали ви се налага събаряне, взривяване, разрушаване на сгради и техния демонтаж. ХИДРОСТРОЙ е вашият партньор в бизнеса, който ще извърши възложената му работа бързо, професионално, адекватно и по законово установените правила и нормативни документи. Една рентабилна и уважаваща себе си компания, работеща в този бранш, би трябвало да има и съответната модерна техника. ХИДРОСТРОЙ разполага с широка гама от нови и функционални машини, за направата на изкопи, за разрушение на сгради и за извозване на товари.
Машините, като фадроми, камиони, багери с гребла и ножици са налични в работния им автопарк. Имат капацитета да извозват тежкотоварна строителна техника с влекач и тежкотоварно ремарке. Независимо дали сега строите даден обект или се налага неговото разрушение, ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ са вашият надежден избор. Не само взривяването и разрушението на сгради влизат в професионалното им портфолио, но и превозването на специализирани товари, като строителни материали (пясък, филц, дървени материали, стъклария, строителна техника и други). Когато реномето на една фирма е високо, както е при ХИДРОСТРОЙ, за това изключително добре говорят завършените им обекти и хилядите доволни клиенти. Фирмата е изпълнител на болничния комплекс в Силистра, където е участвала за ансамбъл от седемнадесет сгради. Освен това комплекси от сгради са изпълнени от компанията в градовете Търговище, Враца, областите Тервел и Тутракан. Язовирното корито при село Цар Калоян е изградено от ХИДРОСТРОЙ. С годините работа професионализмът на екипа става все по-голям, а наличната техника все по-модерна и адекватна, за да се извършват качествено предложените услуги.
Вашият надежден партньор в строителната сфера на дейност е ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ! Можете да бъдете напълно убедени, че те ще дойдат на място да оценят вашия обект, да ви направят оферта и много бързо, ефективно и професионално да си свършат работата. Затова изберете тях!

199
com_content.article
(6 гласа, оценка 4.67 от 5)
Екохимснаб - лидерът в България в областта на дейностите свързани с опасни отпадъци4.67 от 50 от общо 6 гласували.


Екохимснаб - лидерът в България в областта на дейностите свързани с опасни отпадъци

 Екохимснаб ЕООД се нарежда сред фирмите с най-голяма надеждност, занимаващите се с обезвреждането, транспортирането, депонирането и въобще справянето с опасните отпадъци у нас. Фирмата е утвърден специалист в областта на индустрията за опасни отпадъци и има изградени модерни бази отговарящи на всички европейски и български стандарти за безопасност. Базите за депониране, транспорт, обезвреждане и складиране на опасен тип отпадък на Екохимснаб са разположени в градовете Силистра, Велико Търново и Девня на територията на България.
Пътят до лидерската позиция на Екохимснаб в бранша
Реално погледнато до днешна дата в страната ни има множество фирми занимаващи се с преработката, събирането и депонирането на опасни отпадъци. Специализираните фирми в тази сфера постоянно нарастват, като бройка, но малцина са тези, чието качество е безкомпромисно. В хода на редицата промени в закона за опасните отпадъци и спазването на всички директиви в това отношение спуснати от Европейския съюз, на българския пазар се откроиха фирма с лидерски позиции в областта на справянето с опасните отпадъци в България.
Именно тези благонадеждни и рентабилни фирми допринесоха за по-ясното бъдеще и изграждането на ясна стратегия, точно как да се развива индустрията с опасни отпадъци у нас. Те с примера си, си извоюваха позицията на водещи предприятия в този така тежък за управление бранш. В него се изисква стриктно спазване на определени норми и правила, законовата рамка ясно е определила видовете лицензи, разрешителни, процедурите по депониране, обезвреждане и транспорт. В интерес на истината във всеки един бранш съществуват фирми-двигатели, чийто дейност спомага цялостната индустрия в бранша. Така се обособяват професионално обучени работнически кадри, създава се база от модерно, съвременно и ефикасно технологично оборудване.
Именно с отговорното си, адекватно и навременно поведени в индустрията за опасни отпадъци в България, Екохимснаб достигна до лидерската позиция в областта. Компанията даде пример за съвестно и добро отношение към законите в страната, към личната отговорност за справянето с екологичните проблеми свързани с опасните отпадъци и обезвреждането им. Фирмите за опасни отпадъци са важен сегмент от обществената структура, особено в днешното консуматорско общество, бълващо тонове опасни отпадъци дневно. Те до голяма степен облекчават родните предприятие при проблемите им с генерирането на опасни отпадъци, като ги освобождават от тях подобаващо и законосъобразно. Така бизнес средата у нас се подобрява значително и следва редица други Европейски държави.
Екохимснаб работи ежеминутно за своя успех в бизнеса. Като компания тя е основана на традицията и доверието между служители, клиенти и управляващи. Квалификацията на служители на фирмата постоянно се градира, а модернизацията на базите в страната следва добрия пример на утвърдили се  в бранша Европейски страни, като Германия, Австрия и други. Напълно лицензирана, законосъобразна и качествена дейност, от компания имаща всички разрешителни за работа с различни видове опасни отпадъци, сред които и азбест. Оформянето документално на извозването, депонирането и обезопасяването на опасните отпадъци е гарантирано за клиентите.
Екохимснаб е модерната, рентабилна и качествена българска фирма за опасни отпадъци. Тя обслужва клиенти от цялата страна и максимално улеснява задължението им да се справят с генерираните от тях опасни отпадъци по напълно законен и ефективен начин. Професионализмът е, това което най-добре би описало подобен лидер в бранша.

194
com_content.article
(1 глас, оценка 5.00 от 5)
Опасните отпадъци и източници на тяхното генериране5.00 от 50 от общо 1 гласували.


Опасните отпадъци и източници на тяхното генериране

 

 

Опасните отпадъци и доброто разбиране на проблемите свързани с тях, са ключът към справянето с този глобален проблем на земята. Източниците и начините за реагиране спрямо опасните отпадъци са разнообразни. В страната ни са оформени няколко големи източника, които генерират опасни отпадъци за момента. Те са обслужвани от комплексни икономически и политически причини, довели до появата им. В тази статия ще разгледаме няколко от тях и начините, по които се контролират, за да си изясним мащабите на проблема и крещящата нужда, от навременни и ефективни решения за справяне с него.

Опасни отпадъци генерирани по исторически начин – след годините на преход и реорганизация на дейността на много предприятия те бяха или закрити или смениха цялостно структурата и производството си. Поради тази причина голяма част от материалите и суровините, които те са ползвали, са останали неусвоени. Съставът на тези материали и суровини е бил от токсичен характер и това е наложило съхранението и третирането им като опасен отпадък. Генерираните по този начин опасни отпадъци са много опасни за здравето на хората и околната среда, тъй като класификация за вида и броя им липсва. Налични са голям брой стари и негодни за употреба бои, химикали, пестициди и материали от подобен характер на закрити вече промишлени предприятия. По-напредналите Европейски страни, нямат наличен този проблем, тъй като своевременно са се справили с него и в момента поемат опасни отпадъци, от страни като България, за да ги обезвреждат, облагородяват и унищожават.

Генерирани опасни отпадъци на текуща база – тези отпадъци постоянно променят вида, характера и количествата си, защото се събират ежедневно. С появата на конвенцията от Базел, в която и страната ни участва, събирането на данни относно наличието, износа и по нататъшната обработка на опасните отпадъци е улеснено. Всяка страна членка на конвенцията, ежегодно подава информация за генерираното от нейна страна количество на опасни отпадъци и износа им. С появата на Европейския съюз и общите разпоредби към страните членки, относно събирането и третирането на опасните им отпадъци, се появява и Евростат, като основен контролен орган за тази цел на европейско ниво. Все още, обаче единна квалификационна система на европейско ниво за страните членки по отношение на категориите опасни отпадъци липсва.

Икономическа дейност в страната и опасните отпадъци генерирани от нея – в категорията са включени всички опасни отпадъци и производните им генерирани от извършваната в страната икономическа и промишлена дейност от страна на големия, среден и малък бизнес. Контрола върху тези количества и последващата им обработка и съхранение, се извършва чрез органите на РИОСВ (регионални инспекции по околна среда и водите) и ИАОС (изпълнителна агенция по околна среда) към Министерството на околната среда и водите. Всички действащи предприятия на територията на страната, подават информация за генерираните опасни отпадъци от тяхна страна и последващите ги действия. Следи се процента на оползотворяване, рециклиране и извличането на полезни компоненти от опасните отпадъци, от страна на фирмите наети за целта. Този процент е твърде нисък за България, поради липсата на модерно изградени депа с необходимата за целта техника и средства.

Битово генерирани опасни отпадъци – този тип опасни отпадъци, генерирани от домакинствата, все още се пренебрегват в страната ни. Няма изградена единна класификация на видовете и начините за събирането им, както в по-развитите Европейски държави. Тепърва се правят първи стъпки, за разделното събиране на опасни отпадъци от битов тип, в специализирани за целта контейнери. Поради малките количества на тези опасни отпадъци, те са събирани и съхранявани дълго време. Това е проблем за тяхната обработка на следващо ниво, адекватното им разделяне и извличане на полезните от тях вещества и материали за промишлеността. Масово в страните от Европейския съюз опасни отпадъци, отделяни от домакинствата са електроуредите, техниката като цяло и излезлите от употреба масла и батерии. Опасността и специфичните изисквания при съхранението им, прави процеса на преработка и оползотворяване още по труден. Страната ни няма адекватно решение до момента.

Цялостната визия при решаването на проблемите, по преработката и съхранението на опасните отпадъци, лежи както в ръцете на държавата, така и в ръцете на фирмите генериращи ги и поемащите по нататъшната им обработка, транспорт и съхранение. По-добрата комуникация между тези звена, би спомогнала по-бързото развитие в областта и по-бързото справяне с проблема като цяло.

 

 

 

 

 

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!