Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Еко Бизнес
199
com_content.article
(6 гласа, оценка 4.67 от 5)
Екохимснаб - лидерът в България в областта на дейностите свързани с опасни отпадъци4.67 от 50 от общо 6 гласували.


Екохимснаб - лидерът в България в областта на дейностите свързани с опасни отпадъци

 Екохимснаб ЕООД се нарежда сред фирмите с най-голяма надеждност, занимаващите се с обезвреждането, транспортирането, депонирането и въобще справянето с опасните отпадъци у нас. Фирмата е утвърден специалист в областта на индустрията за опасни отпадъци и има изградени модерни бази отговарящи на всички европейски и български стандарти за безопасност. Базите за депониране, транспорт, обезвреждане и складиране на опасен тип отпадък на Екохимснаб са разположени в градовете Силистра, Велико Търново и Девня на територията на България.
Пътят до лидерската позиция на Екохимснаб в бранша
Реално погледнато до днешна дата в страната ни има множество фирми занимаващи се с преработката, събирането и депонирането на опасни отпадъци. Специализираните фирми в тази сфера постоянно нарастват, като бройка, но малцина са тези, чието качество е безкомпромисно. В хода на редицата промени в закона за опасните отпадъци и спазването на всички директиви в това отношение спуснати от Европейския съюз, на българския пазар се откроиха фирма с лидерски позиции в областта на справянето с опасните отпадъци в България.
Именно тези благонадеждни и рентабилни фирми допринесоха за по-ясното бъдеще и изграждането на ясна стратегия, точно как да се развива индустрията с опасни отпадъци у нас. Те с примера си, си извоюваха позицията на водещи предприятия в този така тежък за управление бранш. В него се изисква стриктно спазване на определени норми и правила, законовата рамка ясно е определила видовете лицензи, разрешителни, процедурите по депониране, обезвреждане и транспорт. В интерес на истината във всеки един бранш съществуват фирми-двигатели, чийто дейност спомага цялостната индустрия в бранша. Така се обособяват професионално обучени работнически кадри, създава се база от модерно, съвременно и ефикасно технологично оборудване.
Именно с отговорното си, адекватно и навременно поведени в индустрията за опасни отпадъци в България, Екохимснаб достигна до лидерската позиция в областта. Компанията даде пример за съвестно и добро отношение към законите в страната, към личната отговорност за справянето с екологичните проблеми свързани с опасните отпадъци и обезвреждането им. Фирмите за опасни отпадъци са важен сегмент от обществената структура, особено в днешното консуматорско общество, бълващо тонове опасни отпадъци дневно. Те до голяма степен облекчават родните предприятие при проблемите им с генерирането на опасни отпадъци, като ги освобождават от тях подобаващо и законосъобразно. Така бизнес средата у нас се подобрява значително и следва редица други Европейски държави.
Екохимснаб работи ежеминутно за своя успех в бизнеса. Като компания тя е основана на традицията и доверието между служители, клиенти и управляващи. Квалификацията на служители на фирмата постоянно се градира, а модернизацията на базите в страната следва добрия пример на утвърдили се  в бранша Европейски страни, като Германия, Австрия и други. Напълно лицензирана, законосъобразна и качествена дейност, от компания имаща всички разрешителни за работа с различни видове опасни отпадъци, сред които и азбест. Оформянето документално на извозването, депонирането и обезопасяването на опасните отпадъци е гарантирано за клиентите.
Екохимснаб е модерната, рентабилна и качествена българска фирма за опасни отпадъци. Тя обслужва клиенти от цялата страна и максимално улеснява задължението им да се справят с генерираните от тях опасни отпадъци по напълно законен и ефективен начин. Професионализмът е, това което най-добре би описало подобен лидер в бранша.

194
com_content.article
(1 глас, оценка 5.00 от 5)
Опасните отпадъци и източници на тяхното генериране5.00 от 50 от общо 1 гласували.


Опасните отпадъци и източници на тяхното генериране

 

 

Опасните отпадъци и доброто разбиране на проблемите свързани с тях, са ключът към справянето с този глобален проблем на земята. Източниците и начините за реагиране спрямо опасните отпадъци са разнообразни. В страната ни са оформени няколко големи източника, които генерират опасни отпадъци за момента. Те са обслужвани от комплексни икономически и политически причини, довели до появата им. В тази статия ще разгледаме няколко от тях и начините, по които се контролират, за да си изясним мащабите на проблема и крещящата нужда, от навременни и ефективни решения за справяне с него.

Опасни отпадъци генерирани по исторически начин – след годините на преход и реорганизация на дейността на много предприятия те бяха или закрити или смениха цялостно структурата и производството си. Поради тази причина голяма част от материалите и суровините, които те са ползвали, са останали неусвоени. Съставът на тези материали и суровини е бил от токсичен характер и това е наложило съхранението и третирането им като опасен отпадък. Генерираните по този начин опасни отпадъци са много опасни за здравето на хората и околната среда, тъй като класификация за вида и броя им липсва. Налични са голям брой стари и негодни за употреба бои, химикали, пестициди и материали от подобен характер на закрити вече промишлени предприятия. По-напредналите Европейски страни, нямат наличен този проблем, тъй като своевременно са се справили с него и в момента поемат опасни отпадъци, от страни като България, за да ги обезвреждат, облагородяват и унищожават.

Генерирани опасни отпадъци на текуща база – тези отпадъци постоянно променят вида, характера и количествата си, защото се събират ежедневно. С появата на конвенцията от Базел, в която и страната ни участва, събирането на данни относно наличието, износа и по нататъшната обработка на опасните отпадъци е улеснено. Всяка страна членка на конвенцията, ежегодно подава информация за генерираното от нейна страна количество на опасни отпадъци и износа им. С появата на Европейския съюз и общите разпоредби към страните членки, относно събирането и третирането на опасните им отпадъци, се появява и Евростат, като основен контролен орган за тази цел на европейско ниво. Все още, обаче единна квалификационна система на европейско ниво за страните членки по отношение на категориите опасни отпадъци липсва.

Икономическа дейност в страната и опасните отпадъци генерирани от нея – в категорията са включени всички опасни отпадъци и производните им генерирани от извършваната в страната икономическа и промишлена дейност от страна на големия, среден и малък бизнес. Контрола върху тези количества и последващата им обработка и съхранение, се извършва чрез органите на РИОСВ (регионални инспекции по околна среда и водите) и ИАОС (изпълнителна агенция по околна среда) към Министерството на околната среда и водите. Всички действащи предприятия на територията на страната, подават информация за генерираните опасни отпадъци от тяхна страна и последващите ги действия. Следи се процента на оползотворяване, рециклиране и извличането на полезни компоненти от опасните отпадъци, от страна на фирмите наети за целта. Този процент е твърде нисък за България, поради липсата на модерно изградени депа с необходимата за целта техника и средства.

Битово генерирани опасни отпадъци – този тип опасни отпадъци, генерирани от домакинствата, все още се пренебрегват в страната ни. Няма изградена единна класификация на видовете и начините за събирането им, както в по-развитите Европейски държави. Тепърва се правят първи стъпки, за разделното събиране на опасни отпадъци от битов тип, в специализирани за целта контейнери. Поради малките количества на тези опасни отпадъци, те са събирани и съхранявани дълго време. Това е проблем за тяхната обработка на следващо ниво, адекватното им разделяне и извличане на полезните от тях вещества и материали за промишлеността. Масово в страните от Европейския съюз опасни отпадъци, отделяни от домакинствата са електроуредите, техниката като цяло и излезлите от употреба масла и батерии. Опасността и специфичните изисквания при съхранението им, прави процеса на преработка и оползотворяване още по труден. Страната ни няма адекватно решение до момента.

Цялостната визия при решаването на проблемите, по преработката и съхранението на опасните отпадъци, лежи както в ръцете на държавата, така и в ръцете на фирмите генериращи ги и поемащите по нататъшната им обработка, транспорт и съхранение. По-добрата комуникация между тези звена, би спомогнала по-бързото развитие в областта и по-бързото справяне с проблема като цяло.

 

 

 

 

 

177
com_content.article
(3 гласа, оценка 5.00 от 5)
Достъп до обществена информация от РИОСВ, ИАОС, Министерството на околната среда и водите5.00 от 50 от общо 3 гласували.


Достъп до обществена информация от РИОСВ, ИАОС, Министерството на околната среда и водите

Информираността е важна част от практиката на всеки един еколог. Често обаче младите еколози се лутат и се чудят от къде да намерят актуална информация, обикновено първото място с най-широк достъп на информация това е интернет.

195
com_content.article
(2 гласа, оценка 5.00 от 5)
Фирми за опасни отпадъци в България5.00 от 50 от общо 2 гласували.


Фирми за опасни отпадъци в България

 

 

В България често хората обичат да твърдят, че сме крайно изостанали, че нищо тук не е както трябва и че дори голяма част от промишлената дейност в страната е неправомерно извършвана и създаваща опасни условия за живот. Да, обаче не е точно така. Точно когато става дума за опасна икономическа дейност, а тя често се свързва с промишленост и оставащи след нея опасни отпадъци, можем да бъде горди, защото у нас, на територията на България, не просто са налични фирми за опасни отпадъци, но те са изключително качествени, отговорни, а и вече доста популярни. Популярни, за щастие, не са чак толкова заради факта, че в страната ни се създават множество условия за опасни отпадъци, ами защото вършат работата си изключително отговорно и съобразно нормативните изисквания, които изисквания са не само на национално ниво, но и на международно.

Ако се занимавате с промишлената дейност или ако имате опасение, че отпадъците, които сте причинили от битовата си дейност, са по-скоро опасни отпадъци, можете да се обърнете към родните фирми за опасни отпадъци, без да се притеснявате, че ще ви подведат или че ще ви вземат много пари, или пък че няма да се справят. Напротив – след щателна проверка на Министерството на водите и околната среда наличните у нас – с официална регистрация и взет лиценз за упражняване на дейността – фирми за опасни отпадъци са в изрядна правососпособност, а клиентите им – и редовните, и инцидентните – изказват задоволство от предоставените услуги, от професионализма, с който се подхожда при всеки индивидуален случай, от крайната цена, от разбирането и високата скорост на действие. А последното, между другото, съвсем не е фактор за подценяване. Защото когато говорим за опасни отпадъци, които имат нужда от преработка, за да се унищожи или поне значително намали вредното им въздействие върху околната среда и човешкото здраве, тоест когато говорим за обезвреждане на опасни отпадъци, бързината е от особено значение.

За да намерите подходяща и надеждна фирма за опасни отпадъци в страната, можете за най-лесно, да се разровите из интернет. Повечето фирми за опасни отпадъци са модерни и напредничави, затова те винаги имат официален корпоративен сайт с цялата нужна и подробна информация за дейността, с която се занимават, за предлаганите услуги, за цените, за връзка и контакти и т.н.

При всички случаи не подценявайте българските фирми за опасни отпадъци. Те могат да ви помогнат навременно и ефикасно, а благодарение на тази помощ вие няма да навредите по никакъв начин на околните и околната среда.

187
com_content.article
(1 глас, оценка 5.00 от 5)
Chivas 12 Стола - среща “Еко предприемачество”5.00 от 50 от общо 1 гласували.


Chivas 12 Стола - среща “Еко предприемачество”

 

Държавата е пречка, която еко бизнесът се опитва да преодолява

 

Държавата у нас не дава никаква сигурност и регулативна рамка, на базата на която еко предприемачеството да може да стъпи и да се развива. На практика държавният орган е сериозна пречка, която еко бизнесът се опитва да преодолее. Около тази теза се обединиха участниците в тазгодишната дискусия на тема "Еко предприемачество" – част от поредицата "Chivas 12 стола", която срещна гледните точки на дузина професионалисти в тази сфера. Остана дискусионен въпросът дали това е еднозначно негативна спънка или е на лице и някакъв положителен ефект за развитието на зеления бизнес у нас.  

 

"Съществува регулативна несигурност за бизнеса изобщо в България заради постоянно променящите се закони, както и заради незнанието какво ще се случи с това правителство в близко бъдеще. Когато държавата се опитва да регулира, го прави не както трябва," констатира Роси Митова, създател на платформа за подкрепа на малки и устойчиви ферми Farmhopping.В същото време тази нестабилност, според нея, дава възможност и за иновации, защото "така свикваме да се оправяме сами "извън кутията", научаваме се как можем да решим проблема си без да разчитаме на държавата." Тук идва и ролята на споделената икономика, която е един устойчив начин да се контрира консуматoрското общество и да регулираме ресурсите, които в момента са на изчезване. Според Митова, това е пътят на зелените иновации.

 

В тази връзка Камен Чипев от фондация "Тайм" подчерта, че страната ни разполага с голям ресурс, но държавата го използва по крайно неекологосъобразен начин и така създава лоша среда и дава лош пример. "Държавата не трябва да пречи – поне като минимум," заключи той.

 

България е богата страна заради биоразнообразието

 

Според Асен Ненов (еколог, антиконсумерист и привърженик на идеята за устойчиво развитие), в България има голям потенциал за зелени иновации и среда за еко бизнес, защото страната разполага в изобилие с ресурс, който например Холандия е загубила. Макар да е сочена като една от най-бедните финансово европейски членки, страната ни е в топ три по богатство на биоразнообразие в ЕС. "Въпросът в момента трябва да бъде как да съхраним и развием този ресурс така, че да може да я развива и социално, и икономически.”

 

"В България този ресурс не е за хората, т.е. не е социален и се управлява по неекологосъобразен начин," допълни и Стоян Фълджийски, експерт в сферата на околната среда.

 

От своя страна Мария Александрова, мениджър в експертна платформа Cleantech Bulgaria (срещат представители на зелените бизнеси и се опитват да създадат диалог между тях) подчерта, че държавата няма стратегия за зелено предприемачество,  без която няма как да даде една ясна посока и послание за хората какви възможности има пред тях. Друго предизвикателство, според Александрова е липсата на измервателни схеми, които да отразяват освен бизнес ефекта и въздействието му върху околната среда. От своя страна банките бягат от проекти с висок риск и предприемачите в случая разчитат основно на собствени средства, което пък ограничава много размаха им.

 

Трети аспект, на който Мария Александрова се спря, бяха уменията – трудността предприемачът в България да си намира адекватни кадри и консултанти, липсата на специалности по устойчиво управление в университетите ни, както и на перспектива за завършилите в подобни сфери на българския пазар. Cleantech Bulgaria организират този месец за пръв път форум за зелени кариери, за да отговорят на тези липси. Интересна тенденция, за която Александрова спомена е, че все повече хора изтъкват като сериозен критерий, по който си търсят работно място, зелената среда.

 

Зеленият бизнес като единствено възможният

 

Словосъчетанието "зелен бизнес" звучи странно, защото съвсем скоро няма да има друга алтернатива освен този вид бизнес, подчерта Магдалена Малеева, създател на Горичка и съсобственик на бизнес за био храни. Като аргумент, тя посочи, че в момента се правят неща, за които съвсем скоро ще се влиза в затвора – например производство на енергия от въглища, които са доказано отровни.

 

"Човечеството върви по инерция по път, който някога е бил успешен, но вече не е. В момента е на кръстопът. Има иновативни решения за всичко, въпросът е дали ще имаме достатъчно време да ги внедрим," посочи още Малеева. "За децата ни може да се окаже твърде късно."

 

Бъдещето е в този вид бизнес, съгласи се и Илия Пчеларов от "Семка"  – доставчик на чиста, произведена от местни производители храна. Той обаче направи и уточнението, че масово земеделците у нас мислят за оцеляване и заради това правят компормиси с качеството и чистотата на продукцията си. Нямаше и спор по въпроса, че бюрокрацията у нас е особено тежка и обезкуражава много хора да се захванат с този тип предприемачеството.

 

Според Малеева, става дума отново за инерция. "За всичко, което сме направили, ни се казваше това няма да стане. За бозата производителите ни убеждаваха, че няма как да стане без аспартан. В същото време ги има решенията и точно обаратните практики."

 

Масово хората смятат, че сертифицирането е скъпо и трудно, но това е само заблуда, заяви Роси Митова и в тази връзка разказа за инициатива на нейната компания – десет ментори в момента обикалят из страната и разясняват на фермерите безплатно за позитивните страни на сертифицирането.

 

Бъдещето – в ръцете на корпорациите и лидерите

 

Участниците се обединиха и около мнението, че сега е особено важно и спешно големите корпорации и лидери да поемат отговорността да правят бизнеса по устойчив начин. Това е необходима промяна в нагласите им, но трябва да се преведе на бизнес език, за да има успех. "Зеленото течение съществува от 20-30 години на Запад, но промяната не се случва достатъчно бързо, налагат се спешно по-съществени промени от по-големи играчи," каза в тази връзка Малеева.

 

Според Юлиан Даскалов от "Еко консулт" (рециклиране на отпадъци),  е важно да се променят нагласите като това трябва да тръгне от младите хора. За пример той даде Австрия, където разделното събиране тръгва от училищата, защото никой не вярва, че могат да променят нагласите на зрелите хора.

 

Апостол Дянков от "Denkstatt" обобщи, че държавата трябва да дава стабилност, а не просто да дава пари за екопредприемачество и на тази база всеки да постига своята цел и печалба в зеления бизнес.

 

"Не може да не може! Все още няма конкретни правила за зелен бизнес у нас, но това значи, че като предприемач можеш на практика да направиш всичко." Това обнадеждаващо заключение направи Камен Чипев.

175
com_content.article
(3 гласа, оценка 5.00 от 5)
ISO стандартите пътя за устойчиво развитие5.00 от 50 от общо 3 гласували.


ISO стандартите пътя за устойчиво развитие

Сертифицирането на малките и средните предприятие по серията ISO като че ли стана истерия в България, но малко от управителите на фирмите разбират истинския смисъл на стандартите от групата на ISO.

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!