Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Еко Бизнес Достъп до обществена информация от РИОСВ, ИАОС, Министерството на околната среда и водите

Достъп до обществена информация от РИОСВ, ИАОС, Министерството на околната среда и водите

Информираността е важна част от практиката на всеки един еколог. Често обаче младите еколози се лутат и се чудят от къде да намерят актуална информация, обикновено първото място с най-широк достъп на информация това е интернет.

В интернет може да се намери голямо количество информация, но и голяма част от нея няма правна или научна стойност. Използването на информация от интернет може дори да ви навлече проблеми.

От къде да черпя информация
В областта на екологията най-важните източници на информация това са Министерството на околната среда и водите, Изпълнителна Агенция по Околна среда, Регионалните инспекции по околна среда и води, Отделите по екология в Общините и кмета.

Много еколози, любители еколози, природозащитници ще си кажат точно на мен ли ще ми дадат информация кой съм АЗ ?

Според Директива 2003/98/ЕО, която е задължителна за България всеки гражданин има право на достъп да публична информация. Изброените по-горе органи са длъжни да отговорят на всяко запитван за достъп до информация и да предоставят надлежно, пълно и точно всяка искана информация, без значение дали си юридическо или физическо лице, НПО или фондация.

Друг въпрос, който може да възникне в главата на младите еколози е: Какво да им кажа, като ме питат за какво ми е тази информация.

Добре е да знаете правата си! Никой няма право да ви пита за какво ви е тази информация, тя може да се ползва с каквато и да е цел, а институциите са длъжни при всички положения да ви я осигурят.

Всяка информация ли мога да получа
В закона има, няколко ограничения относно информацията. Класифицираната информация и личните данни са ограничени и достъп до тях имат само специализирани служби на властта.

Какво трябва да направя за да получа достъп до обществена информация?
За да получите информация трябва да подадете заявление за достъп до обществена информация. Във заявлението трябва да опишете трите си имена, ЕГН, адрес, телефон за връзка, електрона поща.

Добре трябва да се опише каква точно информация желаете да получите, ако желаната информация не ви е ясно формулирана, съответния орган може да поиска да предоставите допълнително какво точно желаете.

Трябва да опишете по какъв начин искате да ви се предостави информацията, дали да бъде на хартия, електронен носител, видео касета и пр.

Безплатно ли е всичко това ?
Достъпа до информация е абсолютно безплатен, но въпреки това  ще трябва да се заплати известна сума за консумативите, на които ще бъде записана информацията. За да се информирате по подробно за ценоразписа може да погледнете: Заповед № 10 на МФ от 10.01.2001 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2001 г.

177
com_content.article
(3 гласа, оценка 5.00 от 5)
Достъп до обществена информация от РИОСВ, ИАОС, Министерството на околната среда и водите5.00 от 50 от общо 3 гласували.


Данни за автора
Горан Янков
Author: Горан Янков
Еко проект

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!