Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Еко Бизнес Опасните отпадъци и източници на тяхното генериране

Опасните отпадъци и източници на тяхното генериране

 

 

Опасните отпадъци и доброто разбиране на проблемите свързани с тях, са ключът към справянето с този глобален проблем на земята. Източниците и начините за реагиране спрямо опасните отпадъци са разнообразни. В страната ни са оформени няколко големи източника, които генерират опасни отпадъци за момента. Те са обслужвани от комплексни икономически и политически причини, довели до появата им. В тази статия ще разгледаме няколко от тях и начините, по които се контролират, за да си изясним мащабите на проблема и крещящата нужда, от навременни и ефективни решения за справяне с него.

Опасни отпадъци генерирани по исторически начин – след годините на преход и реорганизация на дейността на много предприятия те бяха или закрити или смениха цялостно структурата и производството си. Поради тази причина голяма част от материалите и суровините, които те са ползвали, са останали неусвоени. Съставът на тези материали и суровини е бил от токсичен характер и това е наложило съхранението и третирането им като опасен отпадък. Генерираните по този начин опасни отпадъци са много опасни за здравето на хората и околната среда, тъй като класификация за вида и броя им липсва. Налични са голям брой стари и негодни за употреба бои, химикали, пестициди и материали от подобен характер на закрити вече промишлени предприятия. По-напредналите Европейски страни, нямат наличен този проблем, тъй като своевременно са се справили с него и в момента поемат опасни отпадъци, от страни като България, за да ги обезвреждат, облагородяват и унищожават.

Генерирани опасни отпадъци на текуща база – тези отпадъци постоянно променят вида, характера и количествата си, защото се събират ежедневно. С появата на конвенцията от Базел, в която и страната ни участва, събирането на данни относно наличието, износа и по нататъшната обработка на опасните отпадъци е улеснено. Всяка страна членка на конвенцията, ежегодно подава информация за генерираното от нейна страна количество на опасни отпадъци и износа им. С появата на Европейския съюз и общите разпоредби към страните членки, относно събирането и третирането на опасните им отпадъци, се появява и Евростат, като основен контролен орган за тази цел на европейско ниво. Все още, обаче единна квалификационна система на европейско ниво за страните членки по отношение на категориите опасни отпадъци липсва.

Икономическа дейност в страната и опасните отпадъци генерирани от нея – в категорията са включени всички опасни отпадъци и производните им генерирани от извършваната в страната икономическа и промишлена дейност от страна на големия, среден и малък бизнес. Контрола върху тези количества и последващата им обработка и съхранение, се извършва чрез органите на РИОСВ (регионални инспекции по околна среда и водите) и ИАОС (изпълнителна агенция по околна среда) към Министерството на околната среда и водите. Всички действащи предприятия на територията на страната, подават информация за генерираните опасни отпадъци от тяхна страна и последващите ги действия. Следи се процента на оползотворяване, рециклиране и извличането на полезни компоненти от опасните отпадъци, от страна на фирмите наети за целта. Този процент е твърде нисък за България, поради липсата на модерно изградени депа с необходимата за целта техника и средства.

Битово генерирани опасни отпадъци – този тип опасни отпадъци, генерирани от домакинствата, все още се пренебрегват в страната ни. Няма изградена единна класификация на видовете и начините за събирането им, както в по-развитите Европейски държави. Тепърва се правят първи стъпки, за разделното събиране на опасни отпадъци от битов тип, в специализирани за целта контейнери. Поради малките количества на тези опасни отпадъци, те са събирани и съхранявани дълго време. Това е проблем за тяхната обработка на следващо ниво, адекватното им разделяне и извличане на полезните от тях вещества и материали за промишлеността. Масово в страните от Европейския съюз опасни отпадъци, отделяни от домакинствата са електроуредите, техниката като цяло и излезлите от употреба масла и батерии. Опасността и специфичните изисквания при съхранението им, прави процеса на преработка и оползотворяване още по труден. Страната ни няма адекватно решение до момента.

Цялостната визия при решаването на проблемите, по преработката и съхранението на опасните отпадъци, лежи както в ръцете на държавата, така и в ръцете на фирмите генериращи ги и поемащите по нататъшната им обработка, транспорт и съхранение. По-добрата комуникация между тези звена, би спомогнала по-бързото развитие в областта и по-бързото справяне с проблема като цяло.

 

 

 

 

 

194
com_content.article
(1 глас, оценка 5.00 от 5)
Опасните отпадъци и източници на тяхното генериране5.00 от 50 от общо 1 гласували.


Данни за автора
Нено
Author: Нено
Еко проект

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!