Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Еко Бизнес Премахване на сгради – регулация, общи правила и похвати

Премахване на сгради – регулация, общи правила и похвати

Когато стане въпрос за премахване на сгради има установени законови рамки и правила по въпроса. Дори и законен един строеж, може да се наложи да бъде премахнат и разрушен. Причините може да много – икономически, градоустройствени, финансови и прочие. На практика строежите и сградите, били те нови, стари, опасни или безопасни се премахват на два принципа – по доброволно съгласие на собственика или поради издадена законова разпоредба принудително. При подобни ситуации на принудително разрушаване е добре да се потърси рентабилна фирма, която да е наясно с правилата и да извърши качествено работата си. ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ има опит в подобни случаи и може адекватно да реагира на момента. Принудителното премахване и разрушаване на сграда, може да се иниицира от местната община, поради много влошено състояние на имота  и опасността от инциденти за гражданите.
Събарянето или разрушаването на дадени сгради по доброволно съгласие на частни лица или юредически фирми и учреждения – може да се налага поради разнообразни причини. Така например собствениците могат да се нуждаят от освобождаването на пространство за извършването на нов строеж, като разрушат старите си непотребни сгради. Евентуално земята може да им трябва и за други цели. Много е важно да се оцени факта, че премахването на сгради е опасно начинание и трябва да се изпълнят всички предписани за целта стъпки в закона.
Събаряне на сгради – случаите, когато това се инициира от общината или от собственик
Ще разгледаме двата основни случая, когато сградата се разрушава поради съображения на местната община и когато инициативат е поета от гражданин-собственик или юридическо лице. Закона за устройството на територията урежда правилата, по които една сграда може да бъде принудително съборена. Лицето наложило това разрушение обикновено е кмета на самата община и причините са опасност на сградата за обществото, опасности от срутване, хигиенен риск или риск от пожар например. Преди да се пристъпи към фактическо премахване на сгради по принуда, винаги се търсят предшестващи решения за заздравяването на обекта. Компанията ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ е опитен партньор в подобни ситуации! При сгради обозначени за разрушение с размери над сто квадратни метра е нужно да се изготви План за управлението и извозването на строителния отпадък.
Когато имаме налице случаи, в които собствениците искат премахване на сгради, които вече не са им нужни – наложително е да се уведоми по административен път местната община. В уведомлението трябва да се изложат сроковете за събарянето на самата сграда и рентабилните причини за самото събаряне. Тук изрично е нужно да се представят документи за собствеността над обекта и ако собствениците са повече от един – всеки от тях дава писменото си съгласие. Плана за безопасността и здравето на работниците по премахване на сгради и обществото е нужен да се изготви от фирмата наета за целта. Понеже е нужен и договор, с който ще се осигури законно извозване до сметище, на отпадъците от разрушаването – по-добре е да наемете професионална фирма комбинараща двете дейности своевременно. Когато вече сградата е съборена и площадката почистена е нужно физическите или юредически лица да уведомят отново общината, която ще им издаде Протокол, след оглед на мястото. Този Протокол обявява премахването на сградата и собственика й е освободен от плащането на данъци и такси от местен характер.
Като цяло премахване на сгради е една сравнително добре регулирана и лесна за изпълнение процедура, стига да наемете точните професионалисти за целта. Затова изберете ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ и бъдете спокойни за разрушаването на вашите сгради!

210
com_content.article
(1 глас, оценка 5.00 от 5)
Премахване на сгради – регулация, общи правила и похвати5.00 от 50 от общо 1 гласували.


Данни за автора
Нено
Author: Нено
Еко проект

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!