Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Еко Бизнес Съоръжения за изгаряне на опасни отпадъци – пещи и инсинератори

Съоръжения за изгаряне на опасни отпадъци – пещи и инсинератори

Какви са съоръженията за изгаряне на опасни отпадъци, защо са нужни, по какви технологии работят и какъв мониторинг се извършва върху самия процес? Доста въпроси, чиито отговори търсят едни от най-големите генератори на опасни отпадъци като цяло – промишлените предприятия. У нас изграждането на съвременни и ефективни съоръжения за изгарянето и обезвреждането на опасни отпадъци има, но пълният им потенциал за овладяване на генерираните опасни отпадъци не е достигнат изцяло. Процеса по изгарянето на опасните отпадъци и битовите такива се нарича инсинерация. Този процес не е изолиран сам по себе си, а е част от цялостна система за управлението и третирането на отпадъците. Чрез изгаряне могат да се третират широка гама от разнообразни опасни отпадъци и не само. Екологичните параметри на този процес все повече се подобряват, а той става все по-изгоден икономически.

Изгаряне на опасни отпадъци – видове съоръжения и цели на процеса

Основните цели за изгарянето на опасни отпадъци или битови такива са: намаляването и редукцията на техните обеми, освен това улавянето и унищожението в тях на опасни и вредни компоненти. Посредством процесите по изгарянето на отпадъците има възможност за оползотворяването на извлечени от тях суровини и  възстановяването на значителна част енергия от процеса по изгаряне. Обикновено в инсталациите за изгаряне на отпадък влиза хетерогенен поток от отпадъци. Те са смес от вода, органични и неорганични съединения, също метали. При процеса на фактическото изгаряне се отделят димни газове и именно те са основния източник на енергия под формата на топлина. Понякога, когато изгаряните отпадъци са достатъчно калорични и има достатъчни количества кислород – се достига до верижна термо реакция, при която за процеса на изгаряне не е необходимо да се добавят допълнителни горива.

Различните видове опасни отпадъци и битови такива се третират, чрез различни технологии за изгарянето им. Така например утайките получени в следствие на пречиствателни процеси в отпадните води се изгарят в пещи на ротационен принцип. Те могат да се изгарят и в инсинератори на етажи или в слой с флуид. Този тип утайки се изгарят и в съвместни инсталации за изгаряне на отпадъци, като решетъчни, въглищни топлоцентрали и др. При самото изгаряне се налага добавянето на допълнителни горивни материали, поради високото влагосъдържание на тези отпадъчни утайки. Опасните отпадъци и тези от болничните заведения се изгарят на принципа на пещи с ротация. Те обаче могат да бъдат изгаряни и в решетъчни инсинератори. Твърдите отпадъци от бита се изгарят в инсталации със слой от флуид или в инсинератори с решетки.

По своята същност инсинераторите с флуид често са идеални за фино разделените отпадъци. Идеални са за гориво добито от отпадъчни материали или получени утайки от пречистване на води. В слоя с флуид или течност се извършват процесите на изсушаване, изпарение, горене след възпламеняване. При този тип инсталация трябва предварително опасните отпадъци и битовите да бъдат сортирани и натрошени фино. Инсталациите от този тип са значително оскъпени и финансово неизгодни. Инсталациите за изгаряне на отпадъци с решетка и инсинератор се използват масово за смесен битов отпадък, също така отпадък от медицински характер,  отпадък от индустрията с неопасен характер. Чрез решетката се разпределя въздуха в горивната камера за по-добро и пълно изгаряне. Получава се дънна пепел, която може да се обезвреди, ако има опасни отпадъци или повторно да се изгори ако няма. Най-широко за изгарянето на опасни отпадъци се използват ротационните пещи. Те служат за изгаряне на почти всички видове отпадъци, при различни температури. За опасни отпадъци температурата е над 1000 градуса поне!

Съоръженията за изгаряне на опасни отпадъци или отпадъци от битов тип, както и от медицински тип са важна част от процесите по правилно управление на отпадъците. Благодарение на тях значителна част от генерирания отпадък с опасен или неопасен характер се обезврежда, унищожава или оползотворява!

Затова ползвайте фирми за опасни отпадъци който работят с такива съоръжения.

 

 

213
com_content.article
(1 глас, оценка 5.00 от 5)
Съоръжения за изгаряне на опасни отпадъци – пещи и инсинератори5.00 от 50 от общо 1 гласували.


Данни за автора
Ana Leseva
Author: Ana Leseva
Еко проект

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!