Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Еко Технологии Модолни пречиствателни станции в България

Модолни пречиствателни станции в България

В началото на 20 век близо 1/3 от населените на България няма достъп до канализационна система за отпадни води. Предимно това са малки населени места предимно села и градове с до 10 000 еквивалент жителя, дори известни наши курорти към настоящата дата нямат канализационна мрежа свързана с пречиствателна станция. Това е и един от най-големите проблеми на България, за която ни грози санкция от ЕС.


Тези населени места създават опасност за здравето и живота на всички хора в областта както и висок риск от замърсяване на природата. Не пречистените отпадни и фекални води обикновено се заустват в малки реки използват се септични ями, а курортите заустват водите си директно в морето, където техните туристи ходят с децата си.

Защо са опасни отпадните води
Отпадните и фекалните води са опасни за природата, за водоемите и за здравето на хората. Отпадните води от домакинството съдържат т.нар. ПАВ (повърхностно активни вещества), които изграждат фин слой над водата в резултат на тяхното действие съдържанието на кислород намалява, слънчевите лъчи по-трудно проникват, а това води до смърт на водните обитатели.

Отпадните води от една страна съдържат бактерии, в населените места без канализация за отпадни води обикновено подпочвените води са с по висок колититър от останалите и са негодни за консумация. Отпадните фекални води са с високо съдържание на азот и фосфор. Попаднали във водоемите те причиняват цъфтеж на водата, който от своя страна води отново до смърт на рибата поради изчерпването на кислорода.

След приемането на България в ЕС едно от изискванията беше да бъдат изградени нови пречиствателни станции за големите населени места, но проблема с пречистването на отпадните води за малките населени места с до 5000 еквивалент жителя остава.


Модулни пречиствателни станци

Както вече беше споменато, въпреки че няма директива за населените места под 10 хил. екв. жители, то загрижеността за природата и здравето на човека трябва да бъде от първостепенна важност за Държавата ни. Един от най-лесните и ефективни методи за справяне с този проблем е изграждането на модулни пречиствателни станции. Принципа на повечето станции е, че осигуряват биологично пречистване на водите повишават нейното качество, намаляват съдържанието на азот.

Тази вода се превръща в една добра инвестиция, защото тя може да бъде използвана повторно за напояване на домашни зеленчукови градини.

За съжаление в България не се наблюдава желание и мотивация за изграждане на модолни пречиствателни станции. Те могат да поемат различен капацитет, като по големите модулни пречиствателни станции струват повече пари.

За кого са подходящи модулните пречиствателни станции за вода
Принципно няма ограничение за хората, които са решили да инвестират първи, но от изключително голяма полза биха били хотелите от курортните селища, частни къщи с до 200 еквивалент жителя, както и семейни вили.

163
com_content.article
(3 гласа, оценка 5.00 от 5)
Модолни пречиствателни станции в България5.00 от 50 от общо 3 гласували.


Данни за автора
Горан Янков
Author: Горан Янков
Еко проект

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!