Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Отпадъци Годишна отчетна книга за отпадъци

Годишна отчетна книга за отпадъци

Годишната отчетна книга се създава на основание чл. 26 от Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и Наредба №10 от 6.11.1988г.


Задължени да водят отчетни книги за опасни и производствени отпадъци са задължени да водят.
1.    Физически и юридически лица при чиято дейност се образуват повече от 100кг. или 0.100 куб. м. производствен отпадък в денонощието.
2.    Лица при чиято дейност се образуват опасни отпадъци.
3.    Физически и юридически лица, които третират отпадъци.
Освободени от задължението да водят отчетни книги за отпадъците са само лица в резултат на които са се образували опасни отпадъци, но това образуване е еднократно.

Отчетна книга попълване
Попълването на отчетната книга трябва да става поне веднъж седмично. Ако в рамките на тези седем дена не е имал бил генериран или приет отпадък, това задължително трябва да бъде отразено в отчетната книга. Отчетната книга трябва да се води саморъчно. Заверяването на отчетните книги по отпадъците става от РИОСВ, което по закон трябва да стане най-малко веднъж годишно.

Изготвяне на отчетни книги
Отчетните книги се изготвят  по образец. Стандартна отчетна книга има заглавна страница, на която се посочват общо данните за фирмата, местоположението и други описателни данни.

В следващите глави на отчетната книга за отпадъците се включва наименование на отпадъка и код по Наредба №3 за класификацията на отпадъка. Наличните количества на съответния отпадък към момента на завеждане на отчетната книга.  Начин на определяне на количеството отпадък – балансово, по документи, по измерване и пр.

След това на базата на таблици разделени най-добре в четири раздела се води отчетната дейност по отпадъците.
1 раздел – образувани отпадъци;
2 раздел – приети отпадъци;
3 раздел – третиран отпадък;
4 раздел – предаден отпадък;

В края на таблицата се оформя поле, което посочва наличните количества в края на годината, които са останали в предприятието.

Последна страница на отчетната книга трябва да съдържа друга таблица. На нея се вписват всички фирми с които е сключен договор за получаване и предаване на отпадъка.

Предаването на отчетната книга за заверка трябва да стане не по-късно от 31 март в Регионалната инспекция по околна среда в която се намира предприятието.

Отчетна книга за производствени и опасни отпадъци

183
com_content.article
(11 гласа, оценка 4.73 от 5)
Годишна отчетна книга за отпадъци4.73 от 50 от общо 11 гласували.


Данни за автора
Горан Янков
Author: Горан Янков
Еко проект

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!