Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Отпадъци Опасните отпадъци и регулацията им в Европейския съюз.

Опасните отпадъци и регулацията им в Европейския съюз.

Опасните отпадъци и регулацията им в Европейския съюз е тема засягаща пряко България. Като страна членка на този съюз държавата ни е длъжна да спазва правилата и директивите определени от него по дейностите свързани с определянето, събирането, транспортирането и по нататъшната обработка на отпадъците определени за опасни. Тъй, като подобен род отпадъци от промишлеността и производството са много по-опасни за околната среда и човека, отколкото отпадъците от не опасен характер, те следва да бъдат строго контролирани и регулирани!


Този контрол и определяне са заложени в Директивата на Европейския съюз от 1998, с подобрения и разширения през 2008. В материалите от 17-та до 20-та тема са изложени принципите и начините, как един опасен отпадък да бъде идентифициран и след това контролиран. За целта е оформено специално обозначаване, воденето на специална документация, проверки от страна на органите на държавата членка и следене на пътят на този опасен отпадък от самото му образуване, до фактическото обезвреждане, оползотворяване или унищожаване. Също така смесването на опасните отпадъци с обикновените е строго забранено, поради големият риск който те създават за човешкото здраве и околната ни среда. Инсталациите, които са специално изградени за последващата обработка  на опасни отпадъци и регулацията им, подлежат на строго спазвани критерии по изграждането си. Те спазват строго определен технологичен процес на оползотворяване, обезвреждане, рециклиране или унищожаване на отпадъците от опасен тип, за разлика от инсталациите за обработка на обикновени отпадъци.
Класификацията за страните членки на Европейския съюз за отпадъците, които те произвеждат в домакинствата и промишлеността, се дели на две групи – стандартни отпадъци и опасни отпадъци. Тази класификация се базира на система от правила. За опасните отпадъци и регулацията им се изискват специални оказващи етикети, които характеризират вида опасен отпадък. Субстанциите и препаратите от групата опасни отпадъци имат сродни характеристики относно третиране. Стремежа е да се обхване цикъла от произвеждането им до тяхната последваща обработка, тоест целият им жизнен цикъл, за да се постигне максимална осигуреност. Ясно правилата за квалифицирането и последващото третиране на един опасен отпадък са описани в Анекс III на Директивата на съюза от 2008/98/ на Европейската комисия. Те са още по-тясно специализирани и пояснени в Решение 2000/523/ на Европейската комисия. В него са посочени групите опасни отпадъци точно и ясно, като всяка категория има своите особености за третиране и събиране. В Решение 2001/573/ на Европейската комисия категориите са допълнени, а в момента се извършва процедура по преразглеждането им към 2016 година.
За момента политиката на Европейския съюз при опасните отпадъци и регулацията им се насочва към имплантирането на процеса от събирането им до последващата обработка, в цялостната икономика на страните членки. Така този проблем ще бъде глобално обхванат, икономиките на страните ще бъдат по-конкурентноспособни в тази сфера на действие, което пък от своя страна ще доведе до ръст в икономиките им и разкриването на нови работни места съответно. Този поглед върху нещата оформя и цялостния план за действие на циркулярна икономика в това отношение. В Анекса създаден по повод тази икономика от съюза са оказани точните стъпки за действие, от самото генериране на опасните отпадъци до тяхната фактическа обработка и превръщането им във вторичен материал на пазара, за да се извлече съответната полза за икономиката. Цялата тази политика по отношение на опасните отпадъци и регулацията им цели по-голяма степен на преработка в полезни материали, по-голяма вторична употреба на материалите извлечени от опасните отпадъци и съответно по-големи ползи за чиста околна среда и човешко здраве.
Поставени са цели и срокове за изпълнение, които трябва да бъдат спазвани от всички страни членки на Европейския съюз. Някой от целите са рециклиране на опаковъчните опасни отпадъци до 75 % от количествата им, които са генерирани до 2030 година. Намаляване на депонирането на опасни отпадъци до максимум 10% от генерираните им количества с определени икономически инструменти. Уеднаквяване на критериите по събиране и последваща обработка на опасните отпадъци в целия съюз и страните му членки. Стимулиране на рециклирането и вторичната употреба. Лансиране на природосъобразни продукти и начин на производство с цел намаляване генерирането на опасни отпадъци.
Като страна членка на съюза България стой пред същите предизвикателства и цели. Затова е важно, както общественото, така и политическото съзнание да бъде фокусирано към справянето с проблемите по събирането и дообработката на опасните отпадъци!

198
com_content.article
(1 глас, оценка 5.00 от 5)
Опасните отпадъци и регулацията им в Европейския съюз.5.00 от 50 от общо 1 гласували.


Данни за автора
Нено
Author: Нено
Еко проект

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!