Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Отпадъци Процес по механично третиране на опасни отпадъци

Процес по механично третиране на опасни отпадъци

Механично третиране на опасни отпадъци в съвременното общество и икономическа обстановка е нещо съвсем нормално. Тази машинна обработка на този тип опасни отпадъци включва машини за разделяне на различните видове опасни отпадъци, за механично намаляване на размера на частиците, от които се състоят отпадъците, машини за компактно складиране и сепариране. Именно, чрез тази така нужна механизация, е възможно отделянето на опасни отпадъци, които могат да се рециклират, от такива които не могат. По този начин се подпомага значително и процеса за предварителната обработка на опасните отпадъци, преди да се премине към тяхното оползотворяване, обезвреждане или евентуално рециклиране.
Процеса на лесно и бързо разделяне на опасните отпадъци, като различни видове пластмаса, инертни материали, цветни и черни метали, стъкло и леки фракции е много по-качествен механично извършен. Когато става въпрос за механично третиране на опасни отпадъци и намаляването на техния размер, трябва да се вземат предвид няколко фактора. Най-важния от тях е физичните характеристики на опасния отпадък, тоест неговата твърдост, цялостна структура, възможност за чупливост или ронливост, както и размера на частиците в него. Вторият важен фактор е именно последващата обработка от химичен или физичен характер на опасните отпадъци, след като те са механично обработени. Последния най-важен фактор за редуцирането на размера, е именно какви са изискванията за крайната едрина на частиците му!
Най-често използваните механични процеси за намаляване размера на даден вид опасен отпадък са трошачки с челюстен или валцов характер, дробилки с чукове, ударни трошачки или мелници с барабани. Чуковите дробилки са по скоро помощно средство при компактното намаление на обема, на един опасен отпадък. Независимо от вида си те се използват най-вече за редуциране размера на строителни и битови отпадъци, както и за намаляването на обема на излезли от употреба превозни средства. При механично третиране на опасни отпадъци, чрез тези машини за крайния размер на частиците, най-голяма роля играят броя на чуковете. При ударните трошачки, механичната обработка на опасния отпадък се извършва от трошащите плочи. Те раздробяват частиците до степен, при която са способни да преминат през ротора.
Валцовите трошачки работят на по-ниски обороти, за разлика от чуковите дробилки. Те са предназначени за механична обработка на голям обем опасни отпадъци. Често преси с хидравличен характер се комбинират с тях, за да могат големите по обем опасни отпадъци да се притиснат към остриетата. След механично третиране на опасни отпадъци е нужно те да бъдат сортирани и пресети. Разделят се най-често на едра и фина фракция, която претърпява последваща обработка и съхранение. Разделянето на опасните отпадъци по видове, може да се извърши с вибрационно сито, с балистични разделители или с въздушни класификатори. При балистичните разделите опасния отпадък се дели на три фракции – тежка и лека, и фина. Тежките отпадъци попадат на дъното, докато леките, като фолио от пластмаса се складират на противоположната посока. Най-фината фракция изпадва под дъното на сепаратора, което е перфорирано.
Сепарацията на опасни отпадъци, може да се извърши, чрез сепаратори на магнитна, оптична или хидроциклонна основа. Най-вече черните метали се сепарират, чрез магнитните сепаратори, като преди това задължително преминават  механично третиране на опасни отпадъци, за да се намалят размерите им. Оптичните сепаратори се използват най-засилено в разделянето на различните видове и цвят стъкла. За разделянето на опасни отпадъци, като пластмасата и цветните метали се ползват най-вече хидроциклонни разделители.  Процеса по компактно оформяне на опасните отпадъци се извършва или чрез външна сила, или чрез сушене и ползване на лепкави компактни смеси. Използват се предимно балиращи преси, екструдери или компактори. Така енергийната ефективност, при оползотворяването на опасните отпадъци е много по-голяма.
Механично третиране на опасни отпадъци е важна част от процеса на успешното справяне с проблема в глобален мащаб. 

Ако търсите решение за вашите опасни отпадъци потърсете доказаният лидер в сферата Екохимснаб.

200
com_content.article
(1 глас, оценка 5.00 от 5)
Процес по механично третиране на опасни отпадъци5.00 от 50 от общо 1 гласували.


Данни за автора
Нено
Author: Нено
Еко проект

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!