Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Отпадъци Необходими мерки при транспорта на опасни отпадъци

Необходими мерки при транспорта на опасни отпадъци

Транспорта на опасни отпадъци е свързан с редица мерки и наредби указани в законодателствата на всяка страна, позоваващите на общоприетите правила и насоки оказани в Базелската конвенция и следващи добрите практики посочени от Европейското законодателство. Като цяло транспортирането и трансграничния превоз на опасни отпадъци е стандартна процедура, която все повече се практикува. Ежегодно през границите на Европа, а и в световен мащаб се пренасят все по-големи количества отпадък, обозначен като опасен.
В България ресурсите за преработката на опасните отпадъци, тяхното адекватно обезвреждане и елиминиране, са ограничени. Затова свидетелстват и данните от Евростат проучванията, сочещи че около пет хиляди тона опасен отпадък генериран у нас, се изнася за страни, като Румъния, Германия, Гърция и Австрия. Освен износ, у нас има и внос на опасни отпадъци, което сочи, че все пак страната ни има известен ресурс за справяне с проблема. Всичко това е свързано с транспортиране и взимане на необходимите мерки за него.
Транспорта на опасни отпадъци – необходими мерки и принципи
Както вече казахме в началото движението на опасни товари между страните в Европа и света се регулира на местно и глобално ниво. Базелската конвенция е най-универсалния документ с глобално значение, който оказва точка по точка всичко за транспорта, съхранението, опаковането и маркирането, мерките за безопасност и прочие при придвижването на едни опасни отпадъци от точка до точка. Обезвреждането също е оказано стъпка по стъпка за различните видове категории опасен отпадъчен продукт.
В Базелската конвенция е категорично споменато, че превоза на опасни отпадъци до страни, които са развиващи се и нямат необходимите условия за съхранението и обезвреждането на опасния отпадък, е нерентабилно за екологичното равновесие и чистота. Изрично отпадъците маркирани, като опасни трябва предварително да бъдат процедурно оповестени, преди да се пристъпи към техния транспорт и износ или внос. Отговорността да информира компетентните институции, че в страната им ще влезе опасен отпадък, е лично на фирмата износител на отпадъците. Освен това сухоземния превоз и преминаването през различни гранични държави, изисква уведомяване на всяка една от тези държави еднолично от износителя.
Данните, които се описват в придружаващата опасния товар документация са вида на опасните отпадъци, тяхната степен на опасност, количеството им и състава в подробни граници. Описва се и страната износител, както и крайната дестинация на отпадъка, пречиствателни, преработвателни или унищожителни инсталации за опасния превоз. За Европа освен Базелската конвенция, важат и нормативите оказани от съюза в регламент 1013 от 2006 година. Според него транспорта на опасни отпадъци цели крайно обезвреждане на опасните вещества, повторна употреба и рециклиране за определени категории опасни отпадъци и транспортиране до най-близката възможна инсталация за последваща обработка на опасните отпадъци (по възможност в страна членка на Европейския съюз). Като цяло, когато страна от Европа поиска разрешение да изнесе опасни отпадъци към страни извън „Организацията за икономическо развитие и сътрудничество“ – това е строго забранено! Това се налага поради невъзможния ресурсен капацитет на тези страни да поемат опасния отпадък и удачно да го обезвредят, унищожат или рециклират.
Транспорта на опасни отпадъци за последваща обработка и рециклиране изисква разделно събиране на видовете отпадъци. Освен това се взимат предвид техните близки свойства и характеристики, както и възможната им комбинация. Забранено е да се смесват при транспорт опасни отпадъци, които ще се оползотворяват, с такива, които няма да се оползотворяват.  Съдовете за съхранение при транспорта на опасни отпадъци трябва да са почистени и дегазирани. Превоза на опасните отпадъци става само, след сключването на писмен договор между генератора на отпадъка и фирмата превозвач. Ние можем да кажем,че лидер в този бизнес е Екохимснаб ЕООД, която разполага с един от най-модерните автопаркове.

203
com_content.article
(1 глас, оценка 5.00 от 5)
Необходими мерки при транспорта на опасни отпадъци5.00 от 50 от общо 1 гласували.


Данни за автора
Миглена Генкова
Author: Миглена Генкова
Еко проект

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!