Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Отпадъци Опасни отпадъци – методи за събиране, транспортиране и износ

Опасни отпадъци – методи за събиране, транспортиране и износ

Опасни отпадъци са вещества, твърди частици, материали, остатъци от производствена дейност и прочие, които са рискови или токсични за човешкото здраве, както и за околната среда и водните ресурси на планетата. Те са потенциално опасни замърсители, които имат свойствата да горят, да мутират, да дразнят, да предизвикват задушаване или да тровят. Затова справянето с опасните отпадъци, по начин,  по който доброто им управление намалява потенциалното замърсяване – е необходимост в цял свят.
Опасни отпадъци – износ и транспорт, методи за събиране
Най-главния документ оказващ правилното транспортиране и износ на един опасен отпадък е Базелската конвенция. Правилата и насоките указани в нея са валидни за цял свят и единното им прилагане, осигурява строг контрол на износа, вноса и въобще транспорта на опасните отпадъци. У нас тази конвенция е публикувана в Държавен вестник, обнародвана е и фирмите извършващи дейност с опасни отпадъци са длъжни да я спазват, както спазват Закона за управление на опасните отпадъци и неговите Наредби.
За първи път Базелската конвенция се сключва през 1989 година и до днес е изменяна и допълвана няколко пъти. В България документа е признат от Народното събрание през 1996 година и Министерството на околната среда го оповестява през 1997 година. Заложените в конвенцията правила са ясни и точни. Най-доброто решение, за да се опази околната среда на човека, според конвенцията е намаляването на генерирания опасен отпадък в глобален мащаб, но това е доста химерна задача до момента. Конвенцията открито позволява на всяка една страна да се позове на суверенното си право да откаже приема на опасни отпадъци за оползотворяване или обезвреждане.  Главната цел на тази конвенция е да забрани и износа на опасни отпадъци в страни, които все още се развиват и нямат необходимия ресор, за да се справят с опасните товари.
Конвенцията до голяма степен регулира и депата за съхранение на опасните отпадъци, тяхната специфика, разположение, видове структури, наличието на пречиствателни апаратури, ползването на бетонни кубове за съхранение на опасния отпадък, както и пречистването на инфилтрата образувал се на територията на депата. Незаконния трафик на опасни отпадъци също е строго регулиран, като са посочени нужните граници, правила и документи, които е необходимо да следват един опасен товар, да го специфицират и да го характеризират. Всяка страна приела конвенцията се обвързва с практиката постоянно да търси методи, да намали генерирането на опасните си отпадъци и да си сътрудничи с другите страни, за по-ефективно оползотворяване, обезвреждане или рециклиране на опасните отпадъци.
Страните изнасящи опасни отпадъци извън рамките си е нужно да се уверят, че там където изнасят опасния си отпадък, той ще бъде последващо третиран по един съобразен екологично за човека и природата начин.  Всяка страна подписала и приела Базелската конвенция има задължението да създаде органи компетентни и координиращи спазването на правилата в нея. Преди износа на опасни отпадъци, те трябва да бъдат събрани подходящо, да бъдат опаковани в чисти и затворени подходящо съдове с нужната маркировка. Превозното средство извършващо превоза трябва да е маркирано и от компетентните органи в страната да е издадена нужната документация писмено заверена и оформена. Тогава фирмата превозвач или генератора на опасните отпадъци уведомява страната, в която ще изнася отпадъка и изпраща нужните разрешения. Едва след уведомлението на страната приемник и всички страни, през които опасния отпадък ще премине – може да се пристъпи към фактически износ на опасните отпадъци, след като до 60 дни страните засегнати от износа дадат отговор за питането.
Износа и транспорта на опасни отпадъци в съответствие с конвенцията  е обвързан и с редица облигации, застраховки и гаранции от този тип.

204
com_content.article
(1 глас, оценка 5.00 от 5)
Опасни отпадъци – методи за събиране, транспортиране и износ5.00 от 50 от общо 1 гласували.


Данни за автора
Madlena Gyurova
Author: Madlena Gyurova
Еко проект

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!