Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Природа Опасни отпадъци и въпросът с рекултивация на депа!

Опасни отпадъци и въпросът с рекултивация на депа!

Опасността от свръхпроизводство на опасни отпадъци и твърде големи количества битови отпадъци – става все по-голяма. С оглед запазването на чистата околна среда и добрите й качества за живот на човека и обкръжаващата го животинска фауна и растителна флора, все повече усилия се полагат в посока рекултивация на депа, които са съхранявали опасни отпадъци и битови такива. Как се прави една рекултивация? Какви са стъпките към закриването на едно депо и всичко по въпроса, ще ви представим днес в този материал. В България управлението на опасни отпадъци, контрола на депата съхраняващи ги и мониторинга значително се подобри. Все още у нас рекултивация на депа не се прави често, понеже самите площадки на депата са твърде недостатъчни и модерните технологии са все още малко на брой. Затова и голяма част от опасните отпадъци генерирани в страната се изнасят за рециклиране, изгаряне и последваща обработка в близки страни от Евро съюза.

Опасни отпадъци – управление затварянето на едно депо и последващите стъпки

Когато говорим за проблемите свързани с битовите отпадъци и опасните отпадъци, говорим за появата на екологични проблеми. Все още депонирането на този тип отпадъци е най-широко разпространения метод за справяне с тях. То се практикува не само у нас, но и в повечето силно развити страни от Европа и не само. В депата за опасни отпадъци и битови отпадъци попадат отпадъци от различен произход и с различно време на съхранение. Така налице е една опасна хетерогенна среда. Днес може да се твърди, че с нарастването на технологичните иновации и процеси по рециклиране, оползотворяване и унищожаване на опасни и битови отпадъци – все по-голяма част от тях биват отклонени от депата и насочени към инсталации за последващата им обработка. Така възниква въпросът за закриването на депата за опасни или битови отпадъци, поради изпълнен капацитет или елиминиране на отпадъците посредством оползотворяване.

Като цяло етапите по закриването на едно депо за опасни отпадъци или битови са два. Единият е чисто технически, докато другият е по скоро от биологичен характер. Началната стъпка по закриването на едно депо е изграждането на покриващ изолиращ екран на мястото  на депото. Той се състой от няколко слоя според големината на депото и дълбочината на съхраняваните в него опасни отпадъци. За малките депа е достатъчно да се положи покритие от насипни инертни материали и последващ слой почва. Това важи за площадки, от които не се очаква образуване на сметищен газ и инфилтрат в почвата – поради липса на рискови опасни отпадъци в депото. Депата съхранявали опасни отпадъци с рисков характер се запечатват и по този начин се цели до тях да не достига дъждовна вода и да се образува инфилтрат и изпускане на отровни газове в атмосферата.

Опасни отпадъци и депата съхраняващи ги задължително трябва да притежават системи за управление, както на инфилтрата, така и на сметищните газове генерирани в депото за съхранение. Тези субстанции се събират, съхраняват се често пъти и се рециклират или оползотворяват по удачен метод и технологии. След, като процедурата по технологичното затваряне на едно депо приключи успешно, следва процес на биологична рекултивация или озеленяване казано направо. На мястото на депото се полага биологичен субстрат и се позволява озеленяване с тревни площи, дървесни видове или храсти. Съобразяват се процедурите с устойчивостта на видовете и способността им да пречистят района по естествен биологичен път. Техническата рекултивация винаги е последвана от биологична, която трае около поне 3 години, за да се достигне до пълно възстановяване на района, след като на него е било изградено в миналото депо за опасни отпадъци или битови такива!

214
com_content.article
(0 гласа, оценка 0 от 5)
Опасни отпадъци и въпросът с рекултивация на депа!0 от 50 от общо 0 гласували.


Данни за автора
Нено
Author: Нено
Еко проект

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!