Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Еко енергия Видове възобновяеми източници на енергия

Видове възобновяеми източници на енергия

В продължение на няколко века глобалното общество инвестира в развитието на петроло-зависимата индустрия. Оказа се обаче, че тази инвестиция не е от най-добрите и то поради няколко прости факта. Основните залежи с нефт и природен газ се намират в страни със слабо икономическо развитие където диктува тоталитарен режим. В резултат на това енергията от нефт и природен газ е силно зависима от режима и настроението на водачите на страните.

На второ място нефта и природния газ са ограничени природни ресурси, а както всеки ограничен ресурс те лимитират развитието на нацията и опасността от тяхното изчерпване притеснява световните лидери. На трето място използването на т.нар. изкопаеми горива не отговоря на екологичните изисквания, предприятията използващи този вид енергия са потенциални големи замърсители с парникови емисии.

Поради тези няколко причини световната общност апелира и започва да инвестира в проекти, които гарантират използването на възобновяеми източници на електроенергия. В България и Европейския съюз производството на енергия от възобновяеми източници се подкрепя от закона.

Кои са възобновяемите източници на енергия
Възобновяеми енергийни източници са слънчевата, вятърната, водната, геотермалната енергия и тази, които се получава от растителна и животинска биомаса.

ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ

Много хора поглеждат с недоверие към този източник на енергия. Но геотермалната енергия е реална възможност за потенциално инвестиране и производство на енергия, в България има над 700 извора, които се считат за достатъчно подходящи за добив на енергия. Този вид енергия е екологично чиста при добива и няма замърсяване, няма опасност от навреждане на околната среда. Основно геотермалната енергия се използва не за добив на електричество, а за доставяне на отопление и гореща битова вода на домакинствата. В редица западни страни малки градове вече се възползваха от този вид енергия и спестиха разходи на хиляди домакинства.

Енергия от ВЕЦ

Имайки предвид релефа на България и изобилието от буйни реки, нормално още от преди 50 години инвестициите са насочени именно към изграждането на малки водни електро централи (мВЕЦ). В последните години броя на мВЕЦ в България се увеличи няколко кратно. Причината за това е, че подобен проект е финансово изгоден и достъпен и почти винаги е успешен при правилно проектиране. През последната година обаче недоволството на редица НПО за ОС буди притеснението на обществото, защото много от красивите реки на България биват превръщани в езера, едно от необходимите условия пред мВЕЦ, редица нарушения бяха направени и в разстоянието от мВЕЦ до следващия, рибните проходи бяха правени по шаблон и не съобразявани с изискванията на съответните видове. Тези няколко неща доведоха до недоверие на обществото към водния ресурс като източник на енергия.


Енергия от слънцето

Тази енергия до скоро се считаше за една от най-еколого-съобразните. Редица умове бяха впрегнати в постигането на високи резултати именно в слънчевата енергия, но за съжаление моментното развитие на науката на човечеството позволява усвояването само на най-много 15% от слънчевата енергия, като масово разпространение слънчеви колектори са с около 8%. Българския климат и продължителността на слънчевия ден правят нашата страна удобна за използване на този тип енергия. Малко са инвестициите към изграждането на "соларни ферми”, въпреки че държавата изкупува тази енергия на една доста апетитна цена. Главно слънчевата енергия се използва от малки и семейни хотели или от домакинствата, като основното им приложение за момента е за топла вода.

Няма абсолютно чиста енергия, която да не вреди доказателство са големите соларни централи, отразената от соларната система светлина наподобява езеро и много от птиците стават жертва на това, но потърпевш е и инвеститора, защото соларния панел, често бива счупен от птиците, а те не са много евтини.

Вятърната енергия

Вятърните електроцентрали бързо заемат челно място в групата на възобновяемите енергийни източници. Има части в България, които отговарят идеално на поставянето на подобни ветрогенератори, но редица от тях са в нарушение на закона и са поставени в близост до прелетния път "Виа понтика" алармират многократно неправителствени организации занимаващи се опазване на природата.

Енергия от Биомаса

Според последните данни на ЕС биомасата е най-големия източник на възобновяема енергия за 2011 година и далеч надминава всички останали екологични източници на енергия. За производството на този вид енергия се използва органичен материал предимно растения, отпадни продукти от метаболитните на животни, остатъчен растителен материал, специално отглеждани за добив на енергия от биомаса растения, отпадни продукти от различни производства. През последните десет години технологиите за добив на енергия от биомаса позволяват високоефективното изгаряне на самата биомаса, както и на биогазовете, които тя отделя. Подобни инсталации за добив на енергия от биомаса са широко разпространени в редица малки и средни производства инвестициите от тях се връщат в краткосрочен и средно краткосрочен план.

Възобновяеми източници на енергия

161
com_content.article
(5 гласа, оценка 5.00 от 5)
Видове възобновяеми източници на енергия5.00 от 50 от общо 5 гласували.


Данни за автора
Горан Янков
Author: Горан Янков
Еко проект

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!