Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Еко продукти
211
com_content.article
(2 гласа, оценка 5.00 от 5)
Взривяване на сгради – установени правила и видове демонтаж на сгради5.00 от 50 от общо 2 гласували.


Взривяване на сгради – установени правила и видове демонтаж на сгради


Взривяване на сгради се числи към най-бързите методи за премахването на една сграда. За разлика от ръчното, механизираното и комбинирано разрушаване на сгради, взривяването крие своите големи опасности и се извършва по строги установени за целта правила. Най-важното, което трябва да знаем за един обект подлежащ на взривяване е предшестващата самото взривяване подготовка. Самата сграда е щателно прегледана, оценена и подготвена за срутване, чрез взривяване – чрез дълговременна специална подготовка. Главното, което една професионалан фирма, предлагащи подобна услуга, трябва да направи е оценка на риска от самото взривяване. Необходимо е да се предвидят възможните усложнения и справянето с тях да бъде подготвено.
Самият процес не е единствено поставянето на взривни вещества и взривяване на обекта, за да го елеминираме. Преди това на проучените и установени от специалисти по взривяване места, се извършва къртене ръчно, за да се положат експлозивите. Много е важно екипът, които сте наели да бъде професионално подготвен и напълно безопасно да извърши цялата процедура! Освен това фирми, като ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ притежават специални разрешения за извършването на взривяване на сгради и го правят по всички законови правила. Преди да се пристъпи към самото взривяване, ако въобще то може да бъде извършено – сградата щателно се оглежда и оценява от професионален екип. Уведомяват се отговорните органи, взимат се разрешения за дата и час на самото взривяване и въобще се спазват строгите мерки по безопасност на работниците и гражданите наоколо.
Взривяване на сгради – събарянето на една сграда и видовете демонтажни дейности
Като цяло събарянето на една сграда, неиният демонтаж или взривяване изглеждат напълно еднакви процеси – но не са! Демонтажа на сградите и последващото им елиминиране си имат свои собствени правила и регулации. Особеностите на всеки един процес са индивидуални и искат професионален подход. Аварийната опасност на подобни дейности не е шега, затова фирмите изпълнителки на подобни услуги са строго следени от институциите. По правило в големите градове и по силно застроените търговски зони, подобно събаряне на дадена сграда, нейното взривяване или демонтаж крие огромни рискове.
Основното при взривяване на сгради, техния демонтаж и събаряне си остава квалифицираната професионална работна ръка. Важно е работниците да бъдат инструктирани правилно за фазите на демонтаж, за методите на събаряне и професионално да боравят с тежкотоварната строителна техника за целта. Една сграда не се демонтира по незнайни правила. За това се изготвят индивидуални и специфични чертежи, планове от технически инженери и се наблюдава своевременно, какво се случва с носещата конструкция на сградата. Демонтажа и събарянето на една сграда в градска среда особено минава през няколко фази. Те са подготовка на обекта, който ще бъде събарян за демонтаж, фактическа дейност по самия демонтаж и следващото го събаряне, както и извозването на образувалият се вследствие на разрушението строителен боклук на подходящото място. При процеса на подготовка на самото събаряне или взривяване на сгради се извършват дейности по прекъсването на комуникациите - тока, водоснабдяването. Извозват се мебелировки, отпадъци от неконструктивен характер по събарянето, като покриви, подови настилки и прочие. Често ръчното къртене се комбинира с последващо машинно събаряне.
Сградата бива подлагана на демонтажни дейности с действието на багер от вън и събарянето на стени, докато от вътре конструкцията се разрушава с помощта на хидравлични чукове. На някои места е възможно да се наложат взривни дейности и ръчно разрушение с механизирани инструменти. Всичко е установено по график и възмжностите за събаряне са изчислени предварително. ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ е компанията, която има рентабилен опит в тази сфера на дейност и ще бъде вашето надеждно решение!

205
com_content.article
(1 глас, оценка 5.00 от 5)
Опасни отпадъци в следствие на преработката на отработени масла и нефтени продукти5.00 от 50 от общо 1 гласували.


Опасни отпадъци в следствие на преработката на отработени масла и нефтени продукти

Преработката на отработени масла и нефтени продукти, тяхното събиране, съхранение, оползотворяване, транспорт или обезвреждане са жизненоважна част от дейността по справянето с отпадъците въобще. На годишна база само в рамките на Европа се генерират около милиард и триста хиляди тона боклуци, от които най-малко 40 милиона тона са опасен отпадък. Опасните отпадъци имат силно токсичен, канцерогенен или друг вид опасно влияния върху околната среда на човека и самият него. Голяма част от опасните отпадъци са тези, които се образуват в следствие на отработените масла и преработката на нефтопродуктите. Те могат да са индустриални или смазочни масла с минерална основа, трансмисионни или отработени моторни масла, масла за хидравлика или турбинни такива. Всички те излезли от срок на годност и употреба, представляват опасен отпадък, който има нужда от последваща адекватна обработка.
Преработката на отработени масла и нефтени продукти – специфика на процеса
Отработените масла имат свойството да не се разграждат при естествени условия и това ги прави едни от най-опасните замърсители на природата, които трайно я увреждат и влошават качествата за живот на човека. Само литър отработено масло, според изследванията, може да замърси над хиляда литра вода за пиене или не. При изгарянето на отработени масла, което е нецелесъобразно и неекологично – само пет литра отработено масло, замърсява необходимия чист въздух на човек за три години напред.
За да се избегне това тотално и неправомерно замърсяване с опасни отпадъци, у нас е приета Наредба за отработените масла и отпадъчните продукти от нефт производството. В тази наредба строго са оказани изискванията за пускането в пазарната мрежа на масла и последващото им разделно събиране, и дообработка и рециклиране. Също така ясно са оказани добрите практики за транспорта на тези отработени масла, тяхното депониране, оползотворяване или обезвреждане. В наредбата главната цел, която трябва да се постигне и е заложена, е избягването на замърсяването на въздуха, подпочвените и повърхностни води, както и влошаване на човешкото здраве в последствие.
Като цяло главната цел, която всяка Европейска страна трябва да постигне, за да се справи с отработените масла и отпадъчните нефтени продукти – е да съумее да ги рециклира, като ги регенерира и възобнови, когато това е икономически и технически оправдано! В случаите, когато отпадните нефтени продукти и отработени масла, не могат да бъдат регенерирани, те се оползотворяват като се изгарят и дават енергия. При много редки случаи, когато нито едното от двете условия по оползотворяване или рециклиране не може да бъде изпълнено – се предприемат мерки по обезвреждането на този тип опасни отпадъци. Фирмите занимаващи се с тази дейност имат специални разрешителни за целта. Обикновено разделното събиране и предварителното съхранение на  преработката на отработени масла и нефтени продукти се прави с центровете за тяхната смяна, където се събират в специални съдове, чийто характеристики са оказани в наредбата за регулацията им. Когато опасните отпадъци от този тип са успешно транспортирани към инсталациите за оползотворяването, рециклирането или унищожаването им – те трябва да бъдат внимателно обработени, за да се избегне фатално замърсяване.
При преработката на отработени масла и нефтени продукти в инсталациите за рециклирането и регенерирането им, остават остатъчни продукти с опасни вещества в тях, които внимателно трябва да бъдат унищожени и събирани. В резултат на рециклирането на отработени масла и нефтени продукти се получават базови масла, които не трябва да съдържат опасни вещества в тях. Става въпрос за устойчивите и опасни вещества, като тези от групата на поли хлорираните бифенили. Отработени масла, които съдържат вещества от този тип над 0,005% не подлежат на рециклиране.

160
com_content.article
(8 гласа, оценка 4.75 от 5)
Компостиране на органични отпадъци 4.75 от 50 от общо 8 гласували.


Компостиране на органични отпадъци

Какво е компостиране?
Компостирането е процес на биоразграждане на органични отпадъци с помощта на бактерии, гъби и други микроорганизми при определени условия на средата. Като най-важните от тях са влажност, кислород и температура.

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!