Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Еко Технологии Опасни отпадъци и технология за третирането на отпадъчния газ от сметищата

Опасни отпадъци и технология за третирането на отпадъчния газ от сметищата

Опасни отпадъци от разнообразен характер има редица. Днес околната среда и водите са подложени на силното замърсяване от свръх консумацията на потребителското търсене и предлагане. Така екосистемите са застрашени от лавинообразното увеличение на отпадъчните материали с опасен характер – генерирани, както от домакинствата, така и от фирмите производители. На сметищата и площадките за складиране на опасни отпадъци се извършват процеси по тяхното третиране, обезвреждане, изгаряне (ако е възможно) и оползотворяване. При изгарянето се получават газове, чийто характер също е опасен. Затова и се налага намирането на рентабилни технологии, които да решат проблема с тези отпадни газове, като ги пречистят и оползотворят.
   Технологии за третиране на газа образуван в сметищата при изгаряне
Газа от сметищата има в състава си над 500 различни компонента с микро характер и концентрация. Количеството на тези компоненти зависи от това, в какво съотношение са метана и въглеродния диоксид, но все пак около 1% е количеството са микро елементите. Предимно газа от изгорелите опасни отпадъци се оползотворява, като калориен газ, за добиването на енергия. Като цяло алкана в образуваните газове е горим изцяло, но все пак по-ниско калориен от метана. Има отпадъчни газове, който биха могли да навредят на ползваното оборудване за оползотворяването на газа, като силоксани и съединения на сярата. Бензен и хлороетен са опасни отпадъчни газове за здравето на човека и за околната среда. И в заключени може да се каже, че микро частиците в един отпадъчен газ от опасни отпадъци, са силно опасни за функциите на газовите двигатели и околната ни среда.
Днес основните технологии за справяне с отпадъчния газ са системи за управление на газа получен при изгаряне в сметищата. Голяма част от емисиите от съвременните депа се отвеждат до тези системи. В състава им често има системи за факелно изгаряне, както и за оползотворяване на самия газ от повърхността на депото. В тези системни технологии се позволява елиминирането на метана и летливите газове почти изцяло. Но все пак ползването на органичните съединения може да доведе до появата на допълнителни продукти от изгарянето. Серните съединения в сметищните газове  предизвикват корозия, когато има влага в моторното масло или има несвързана вода. Киселинни газове се образуват от съединения, като бром, хлор, флуор, защото те не могат да изгарят при оползотворяването си. Когато преработения газ е охладен до температура под 400 градуса, той образува фурани. Това става най-вече, когато в сметищния газ има въглеводороди и те влязат в съприкосновение с изгарящите халогенирани съединения. Това отново предизвиква корозия.
Двигателите за сметищен газ обикновено ползват масло, което поглъща корозивните съединения. Затова и честата му смяна се налага, а съдържанието на хлор и флуор на входа на двигателите се следи стриктно. След, като един газ от оползотворяването, чрез изгаряне на едни опасни отпадъци е получен – той следва да бъде първично пречистен. Всяка стандартна инсталация за третиране на газ от сметищата има този важен елемент. Чрез първичното пречистване се редуцират замърсителите в самия газ получен от изгарянето и водата, както и премесените частици са отстранени от него. Извлечената замърсена вода от сметищния газ е опасна за тръбопроводите на газовата инсталация по оползотворяването. Затова количествата и се свеждат до минимум. Още в самия процес на оползотворяване на поточната линия водата бива отстранявана с барабанни устройства. Газа получен от опасни отпадъци, чрез изгаряне за оползотворяване се охлажда преди и след концентрирането му. Вторичното пречистване на оползотворения газ най-често се прави с филтри с активен въглен. Като цяло процеса по оползотворяване е сложен, но опасните отпадъци дават полезна енергия, в лицето на един оползотворен свой вариант – отпадъчния и пречистен от тях газ.

201
com_content.article
(2 гласа, оценка 4.00 от 5)
Опасни отпадъци и технология за третирането на отпадъчния газ от сметищата4.00 от 50 от общо 2 гласували.


Данни за автора
Нено
Author: Нено
Еко проект

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!