Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Еко Технологии Сметищен газ и биогаз от депата за опасни отпадъци – технологии за измерване

Сметищен газ и биогаз от депата за опасни отпадъци – технологии за измерване

Сметищен газ и биогаз от депата за опасни отпадъци се образува във всяко едно депо за съхранение и последваща обработка на опасни отпадъци и неопасни. За да се регулират и измерват нивата на този газ са необходими адекватни измервателни инсталации със съответните съвременни технологии. Като цяло биогаза и сметищния газ имат подобен състав, макар и да се считат за отделни газове. Работата е там, че при постъпването си в депото за съхранение, обработка, оползотворяване или унищожение, опасните отпадъци са разнородни по състав, както и неопасните. Така средно изчисления състав на сметищния газ е приблизителен, но определено той е в голямата си част корозивен и силно агресивен. Често пъти биогаза се получава в специално създадените инсталации за обработка на хомогенни смеси от опасни отпадъци. Използването на стандартна апаратура, която да следи и отчита нивата и състава на сметищния газ е напълно достатъчна за едно депо.
Сметищен газ и биогаз от депата за опасни отпадъци – специфика и нужна апаратура за измерване
Като цяло преди едно депо за опасни отпадъци да се оборудва с измервателна и аналитична технология, е добре да се направят редица изследвания на състава и източника на газа генериран в него. Така ще се избере апаратурата, която ще е най-продуктивна и полезна. Специалистите препоръчват вземането на проби от биогаза образуван в депото да става поне в няколко точки! Състава на биогаза е богат на азот, на метан, кислород и въглерод, както и на диоксиди. Относно метана е ясно, че като рентабилно гориво, той се оползотворява в непрекъснат цикъл на газов двигател и се получава гориво за производството на електроенергия. Освен това така се намаляват и емисиите на въглерод от сметищния газ, които са опасни за здравето на човека и околната му среда.
Най-добре е сметищен газ и биогаз от депата за опасни отпадъци, да бъде постоянно проследяван с надеждна апаратура за анализ, която изисква нисък експлоатационен ресурс и следене. Същото важи и за поддръжката на тази аналитична апаратура. Освен по количество и състав, газа от сметищата трябва да се следи и като количество на изпускането му! Това се налага, защото ако извън самото депо се изпусне подобен тип биогаз, той е силно експлозивен и е опасен за чистотата на околната среда около самото депо и не само. Днес в депата за опасни отпадъци, количеството на изпуснатия газ може да се измери и с преносими уреди за анализ, които същевременно събира изпуснатия газ. Те се поставят в дупки изкопани на около 6 метра дълбочина покрай границите на самото депо. Тези дупки е добре да са няколко и да са на разстояние една от друга поне 100 метра.
Сметищен газ и биогаз от депата за опасни отпадъци – измерване състава на биогаза и количеството му
В състава на сметищния газ има сяра. Тя уврежда газовите двигатели на инсталациите, като оставя утайка в моторното им масло. Много е важно, когато се измерва състава на биогаза да се следи сярата и концентрацията й в газа. Така ще се оптимизират процесите по смяна на маслото в газовите двигатели на депата и разходите за поддръжка ще се намалят. Сярата неподходящо измерена по количество, може да се отложи и в главите на цилиндрите на двигателя, което да предизвика повреда в леглата на клапаните им. Когато от депата за опасни отпадъци и неопасни, биогаза се подава към газопреносната мрежа, е задължително състава на газа да е напълно безопасен. Важно е да се следят и нивата на кислород в биогаза, защото повишените му нива са индикатор на анаеробно разлагане в инсталацията на депото или пробиви в съоръжението. За да се измерят количествата биогаз в едно депо за отпадъци се ползват газомери поставени директно върху линията за пренос на сметищния газ.

206
com_content.article
(1 глас, оценка 5.00 от 5)
Сметищен газ и биогаз от депата за опасни отпадъци – технологии за измерване5.00 от 50 от общо 1 гласували.


Данни за автора
Нено
Author: Нено
Еко проект

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!