Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Енергоспестяване Как да намалим опасни отпадъци в индустрията?

Как да намалим опасни отпадъци в индустрията?

Техники за минимизация и управление

Опасни отпадъци в индустрията се генерират ежедневно и то в големи количества. Тяхното събиране, транспортиране, последващо депониране, оползотворяване, унищожаване или изгаряне не е достатъчен параметър за справянето с тях. От тази гледна точка много развити Европейски държави поеха по пътя към намаляването на генерираните количества опасни отпадъци от индустрията и производството. Как могат да се намалят генерираните, количества, какви са съвременните стратегии и тактики за действие и защо по този проблем трябва да се действа колкото се може по-скоро!? Прочетете в следващите редове, защото опасните отпадъци не са само проблем на техните генератори, но и на цялото човечество – понеже застрашават чистата околна среда и нормален начин на живот!!!
Опасни отпадъци – намаляване на генерираните количества! Модификация на процесите за производство, възстановяването на компонентни елементи и управлението на инвентарите.
Когато говорим за производство, говорим за получаването на краен продукт, преминаващ през междинна суровина и добит от изначална суровина. За да се редуцират количествата опасни отпадъци генерирани от производството е много важно процесите по отпадъчните потоци, за производство на продукти – да бъдат строго следени! Най-често опасните отпадъци в индустрията са продукти от типа на начална суровина с изтекъл срок на годност, суровина с нарушени качества и свойства, ненужни или замърсени суровини, както и такива не отговарящи на производствения процес. От икономическа гледна точка предприятията в индустрията веднъж плащат за неусвоената суровина и втори път за нейното обезвреждане, като потенциално опасен отпадък! Удачното управление на инвентара и наличната надеждна складова система за това – гарантира по-малко опасни отпадъци в следствие изтекли срокове на суровини, излезли от употреба такива и излишъци.
От практиката на големи и развити промишлени държави се вижда, че доброто управление на инвентара, значително намалява генерирането на опасни отпадъци и нуждата от последващото им транспортиране, депониране и оползотворяване или унищожаване. За целта най-благоприятна е практиката, при която суровини на склад не се натрупват, а се усвояват моментално в процеса по производство. Също така готовите продукти не се отлагат на склад, а се транспортират директно към пласиране. Освен доброто и оптимизирано управление на инвентара, промяната на производствените процеси значително намалява генерирането на опасни отпадъци от производствените практики. В тази насока промишлените предприятия от индустрията могат да работят в три направления – да подобрят значително експлоатацията на производствените си машини, да им осигурят значително добра поддръжка и да подменят своевременно морално остарялото оборудване и суровини с по-новите им аналози.
За да намали индустрията тоновете генериран на годишна база опасен отпадък, нужно е да извършва строга технология по отделянето на този отпадък. Тоест трябва да се събират разделно опасни отпадъци, токсични такива и тези с капацитет за рециклиране също отделно! Разделянето на опасни отпадъци от неопасни такива още при източника на генерирането им, значително намалява разходите за последващото им управление. Още индустриалните предприятия могат да намалят обема на опасните си отпадъци, като ги третират по физични методи, като въведат в експлоатация системи за събиране и съхраняване на отпадни води по промиване и разтворители.
Сред най-добрите и при това финансово рентабилни методики за намаляване на опасните отпадъци в предприятията – е технологията за рециклиране или възстановяването на компоненти. При нея разходите за обезвреждане са отстранени и средствата за закупуването на нови входни суровини са значително по-малко. Естествено най-добре рециклирането е да бъде извършено на площадката на предприятието, което генерира отпадъка, но не всяко предприятие има тази финансова възможност. Ако отпадъците се транспортират съществува опасност от допълнително смесване с други отпадъци, последващо разделяне и оскъпяване на цялата процедура. Намаляването на опасни отпадъци генерирани от индустрията си остава проблем с много възможности за действие, но не и без воля от страна на управленските органи във всяка една държава по света.

212
com_content.article
(0 гласа, оценка 0 от 5)
Как да намалим опасни отпадъци в индустрията?0 от 50 от общо 0 гласували.


Данни за автора
Karina Manolova
Author: Karina Manolova
Еко проект

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!