Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Климат Човека се е спасил от поредна ледникова епоха

Човека се е спасил от поредна ледникова епоха

Последния ледников период в историята на земята е бил преди 11500 години.  А следващият би трябвало да настъпи след 1500 години пишат от научното списание Nature Geoscience. За изчисленията си те са използвали данни от изменението на земната орбита, еклиптична ос, промяна в слънчевата активност и редица други данни.Авторите на научната статия споделят, че поради високото съдържание на парникови газове и изкуственото промяна на климата в тенденция за повишаване на температурите, ще доведе до забавяне на настъпването на нов ледников период на земята. Като дори предполагат, че подобен период може и да не бъде наблюдаван, ако човечеството продължава да отделя парникови газове.

Някои учени дори предполагат, че ако от днеска спрем отделянето на парникови газове като въглероден диоксид, метан, озон и прочие на земята ще се наблюдава изключително дълъг междуледников период.

На какво се дължи ледниковия период

Още преди век Миланкович е установил причината за ледникови периоди на земята. Той доказва, че измененията на орбитата на земята водят до глобални изменения на климата и дълги студени периоди. Този цикличен процес носи името на откривателя си.
Установено е, че тези вариации в климата на земята са относително постоянни и се наблюдават на всеки 100 000 години.

Съвременните учени твърдят, че подобни глобални изменения на климата и разлика от 10°С не може да се дължат само на промяната в орбитата. Други фактори също трябва да играят важна роля за формирането на ледников период. Установено е, че вътре в земята съществуват фактори, които като се натрупат са достатъчно мощно явление, за да причинят промени на температура дори с повече от 10°С. Някои от тези фактори са - парникови газове, запрашеност, слънчеви изригвания и слънчева активност. Дори някои учени предполагат, че и луната оказва своето влияние за температурата на Земята (това обаче все още не е доказано).

Колко продължава ледниковия период

Всеки ледников е с различна продължителност век до 1000 години. Продължителността му до голяма степен зависи от факторите, които са го причинили и тяхното въвеждане в нормалните пред ледникови стойности. Обикновено глобалните промени на климата са свързани с тотално изменение на животинските и растителните доминантни видове съпроводено с измиране на стенобионтите и даващо по-голям еволюционен тласък на евробионтнте видове.


Ледников период

166
com_content.article
(7 гласа, оценка 4.86 от 5)
Човека се е спасил от поредна ледникова епоха4.86 от 50 от общо 7 гласували.


Данни за автора
Горан Янков
Author: Горан Янков
Еко проект

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!