Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Отпадъци Класификация на отпадъците – статия за еколози

Класификация на отпадъците – статия за еколози

В резултат на всяка една човешка дейност и най-вече в резултат на промишлеността се генерира голямо количество отпадъци. За да се избегне изчерпването на депата и зариването на нашата планета с отпадъци, то в законодателството на повечето страни се налагат правила за управление на отпадъците. За да се осъществи правилно управление на отпадъците е много важно те да бъдат класифицирани.


Класификация на отпадъците


В законовите и нормативните актове на Република България се определят задължения за притежателите на отпадъци. Притежателя на отпадък е този на чиято територия се намира отпадъка, в изключение ако има сключено писмено споразумение за временното или трайното му съхранение.

Както казахме класификацията на отпадъците е от съществено значение според Наредба №3 за класификацията на отпадъците, лицето притежател на отпадъците е длъжно да ги класифицира. Класификация на отпадъците се прави при проектирането, строежа и експлоатация на предприятието. При промяна в суровината или при промяна на технологията е нужно отново да се направи нова класификация на отпадъците.Как се прави класификация на отпадъците


В България всеки отпадък се класифицира с шест цифрен код, правилното класифициране на отпадъка включва следните последователност от действия.
1.    Проверяваме дали нашия отпадък се намира в групите от 1 до 12 от приложение номер 1 от Наредба №3
2.    Ако не попада в тези групи проверяваме дали не в групи от 17 до 20
3.    Ако не е и там проверяваме последователно групите 12, 13, 14, 15
4.    Ако нашия отпадък не фигурира и в тези групи се проверява най-накрая групата на отпадъците с номер 16.
5.    Ако нашия отпадък не се намира в нито една от посочените групи към него се добавя код 99 което означава „други отпадъци”
При разглеждането на Приложение 1 от Наредба №1 ще ви направи впечатление, че има т.нар. Огледални кодове. Огледалните кодове на отпадъците са с една и съща шест цифрена последователност. Разликата е състои в една звездичка. Звездичката посочва опасните отпадъци.


Кои отпадъци се класифицират като опасни

Опасни са отпадъците, които са отбелязани със звездичка в Приложение 1 или са определени като такива от Базелската конвенция подписана на 22 Март 1989.

Като опасни могат да бъдат класифицирани и други отпадъци:
Отговарят на един или повече от критериите в Приложение №2 на Наредба №3
Отговарят не едно или повече условия от Приложение №5 на Наредба №3
Има и други изисквания, но тези са основните.

Всеки отпадък, който има огледален код се класифицира като опасен изключение се прави само по чл. 7 и чл. 10 от Наредба №3.

Чл. 7 включва документация, която се придава в МОСВ по интересен обаче е чл. 10. При него за да се докаже, че даден отпадък не е опасен е нужно да се проведат лабораторни изследвания. Лабораторните изследвани включват изследвания по Приложение 2 и Приложение 5.

Изследванията на съдържанието на отпадъка се прави за всеки един компонент от приложенията, като при установяване на първи компонент класифициращ отпадъка по Приложение 1 или 5 процедурата по анализа при желание може да бъде спряна.

До 30 септември притежателите на отпадък е необходимо да представи в РИОСВ на територията на която е образуван отпадъка следните документи:

1.    Лист за класификация по приложение №6 от Наредба №3 свалете от ТУК
2.    Описание на процеса в който възниква отпадъка
3.    Информационен лист за безопасност
4.    Свойства и становища по отпадъка от научни литератури
5.    Ако сред отпадъка има от група 18 01 е нужно и представянето на становище от РИОКОЗ за класификацията на отпадъка.

Тази статия се отнася до: производствени отпадъци, строителни и битови отпадъци и опасни отпадъци.
Стаята не се отнася до отпадъците описани в Закона за управление на отпадъците чл.2 ал.2

Класификация на отпадъците

174
com_content.article
(9 гласа, оценка 4.67 от 5)
Класификация на отпадъците – статия за еколози4.67 от 50 от общо 9 гласували.


Данни за автора
Горан Янков
Author: Горан Янков
Еко проект

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!