Еко Проект

Екологичното списание

Вие сте тук:Home Отпадъци Транспорт на опасни отпадъци – износ и контрол на трансграничното движение

Транспорт на опасни отпадъци – износ и контрол на трансграничното движение

Транспорт на опасни отпадъци се налага поради износ извън рамките на страната, поради отвеждане на опасния отпадък от производствената площадка към депото за съхранение, поради желание за унищожаване, оползотворяване или рециклиране на даден вид опасен отпадък. Главно транспорта на този вид опасни товари се обозначава стриктно, самите те се опаковат и разделят, а документацията съпровождаща товара трябва да е ясна, категорична и заверена от държавните органи отговорни за регулацията движението на опасни отпадъци у нас и в чужбина.
Транспорт на опасни отпадъци – контролиране на трансграничния поток и износа
Когато промишлеността от лек или тежък тип генерира опасни отпадъци в различни категории, те имат нужда от събиране, транспорт и последваща обработка. За целта е необходимо да се намерят инсталации за обработка на опасните отпадъци по методи – рентабилни и съвременни. Обикновено Европейските стандарти за качество се прилагат и в дейността по рециклиране, оползотворяване и унищожаване на опасен отпадък. Тези стандарти са въведени в действие, чрез сертифицирането на фирмите за опасни отпадъци със сертификати ISO. С оглед на все още бурно развиващата се у нас дейност с опасни отпадъци и навлизането на нови технологии, изграждането на модерни инсталации и прочие, масово до момента  голяма част от промишления опасен отпадък се изнася за Европейски държави, като Швейцария, Германия, Австрия и Франция.
За да се регулира потока на този опасен отпадък, през трансграничната мрежа на Европа, се ползва глобалната сила на Базелската конвенция и законите действащи на регионално ниво във всяка една от държавите, през които преминава опасния товар. Фирмата генератор (промишлено предприятие например) сключва договор с фирма за опасни отпадъци. Тя има задължението да събере, опакова и превози опасния товар от производствените площадки – към специално обособено депо, където отпадъка ще бъде съхранен, третиран и евентуално изнесен за финалното си оползотворяване или унищожение. За да сте сигурни, че фирмата която наемате е рентабилен износител и транспортьор – трябва да се уверите, че има регистрация в местното управление на РИОСВ за дейността си! По правило освен фирмата износител, която ще оформи за вас документално процеса, лиценз и регистрация трябва да имат и инсталациите поемащи опасния отпадък генериран от вас.
Като цяло с договора по износ, вие напълно прехвърляте отговорността за транспорт на опасни отпадъци генерирани от вас, към фирмата износител. Тя има задължението да уведоми страните, през които ще премине товара и финалната страна, която ще го преработва или унищожава. Освен това има задължението да изготви и завери документите за вида, състава, маркировката, теглото и спецификата на опасния отпадък. Според правилата в Европейската наредба за регулация на опасните отпадъци, най-добре е износа за унищожение или повторна употреба да бъде до най-близката страна членка на съюза! Транзита, износа и транспорта през граница, като цяло в България за опасни отпадъци се регулират с Наредба от Закона за управление на опасните отпадъци. Добрите практики у нас сочат, че докато от даден код опасен отпадък не се натрупат нужните количества в депата по съхранение, неговия износ е нерентабилен.
Затова често пъти фирмите изнасящи опасни отпадъци имат осигурени дълготрайни връзки със страни с подобаващи инсталации и така ежемесечно подават натрупалия се по вид и състава опасен отпадък за унищожение или пък за оползотворяване в по-малък процент от случаите. Два са основно нужните документи за трансграничен превоз на опасни отпадъци и транспорт на опасни отпадъци – Договор сключен с фирмата в чужбина, която има необходимата инсталация и сертифицирани документи за превоз през граница.

208
com_content.article
(2 гласа, оценка 5.00 от 5)
Транспорт на опасни отпадъци – износ и контрол на трансграничното движение5.00 от 50 от общо 2 гласували.


Данни за автора
angel
Author: angel
Еко проект

Внимание забранено е копирането на статиите без изричното разрешение от администратора на сайта или авторите на самите статии

Еко проект е сайт с идеална цел, това означава, че сайта се прави на доброволни начела, информацията в него е авторска в по-голяма част. Ако желаете да стани автор в нашия сайт моля пишете ни!